Quiz: 15 kjappe

Puh, Arendalsuka er over. Her litt hverdag med en quiz for deg som kan det meste.

Publisert

1. Taliban har som kjent sendt USA og NATO på hodet ut av Afghanistan, hva betyr ordet taliban?

a) Elever b) Rettroende c) Allahs varige menn

2. I hvilket år ble Edvard Munch født?

a) 1861 b) 1862 c) 1863

3. Forfatter Sumaya Jirde Ali ble nylig tildelt en litteraturpris?

a) Brage b) Amalie Skram-prisen c) Vesaas-prisen

4. Hva heter redaktøren av fotballmagasinet Josimar?

a) Marius Lien b) Håvard Melnæs c) Nils Henrik Smith

5. Hva heter denne norske poeten?

a) Aase S. Falch b) Inger Hagerup c) Kate Næss

6. Øystein Sunde hadde nylig premiere på sitt nye Chat Noir-show, «Karusellskapssyk», hva kalles hans utmerkede band?

a) Lite Godt i Nynorsk b) S i alle valgfag c) Meget i Sløyd

7. Nicolai Tangen la nylig fram tallene fra første halvår i oljefondet og hva var avkastningen i fondet?

a) 990 milliarder b) 995 milliarder c) 999 milliarder

8. Hva het det første dødsofferet i romfartens historie?

a) Belka b) Lajka c) Strelka

9. Hva het den norske høyesterettsdommer og folkerettspesialist som var Norges første dommer ved Den internasjonale domstolen i Haag i åra 1946 til 1961?

a) Jens Evensen b) Helge Klæstad c) Jørgen Berner Thrap

10. Hvilken artist er det vi ser her?

a) Fay Wildhagen b) Björk c) Tora Dahle Aagard

11. Hva er navnet på Afghanistans president som rømte landet nesten før noen andre da Taliban var på frammarsj?

a) Hamid Karzai b) Ashraf Ghani c) Burhanuddin Rabbani

12. «Hamlet» går nå på Nationaltheatret, og får meget gode kritikker, og hvem spiller rollen som Hamlet?

a) Jan Gunnar Røise b) Håkon Ramstad c) Herbert Nordrum

13. Mange adverb lager vi av intetkjønnsformen av?

a) Verb b) Substantiv c) Adjektiv

14. På hvilket produkt finner du reklamesetningen «Født i Oslo siden 1877»?

a) Ringes b) Freia c) Lilleborg

15. Denne engasjerte mannen er avfotografert på et sted i London der de fleste snakker høyt og lenge på ei kasse eller en stol?

a) Petticoat Lane b) Speakers Corner c) Brixton Argos

SVAR:

1. a) Elever (Studenter)

2. c) 1863

3. b) Amalie Skram

4.b) Håvard Melnæs

5. c) Kate Næss

6. c) Meget i Sløyd

7. a) 990 milliarder

8. b) Lajka

9. b) Helge Klæstad

10. b) Björk

11. b) Ashraf Ghani

12. c) Herbert Nordrum

13. c) Adjektiv

14. a) Ringnes pilsnerøl

15. b) Speakers Corner

Powered by Labrador CMS