Slottet i strupen på Se og Hør

Klager ukebladet til PFU for åtte reportasjer kongefamilen mener krenker privatlivets fred.

Publisert Sist oppdatert

Det kongelige hoff klaget i dag Se og Hør til Pressens faglige utvalg (PFU) for en rekke brudd på privatlivets fred. Høyesterettsadvokat Kyrre Eggen har hjulpet Hoffet med klagegrunnlaget.

Klagen er på 12 sider og tar utgangspunkt i Vær varsom-plakatens (VVP) punkt 4.3, der det slås fast at mediene plikter å ta hensyn til menneskers privatliv.

Les hele klagen her.

”Klagen kommer som resultat av en utvikling der respekten for privatlivet stadig settes under press av Se og Hør. Bildebruken i de innklagede reportasjene, reportasjenes omfang og intimiteten i reportasjene tar lite eller ingen hensyn til Kongefamiliens rett til privatliv”, heter det.

Kongehuset mener Se og Hør også har forbrutt seg med VVPs punkter 3.2., 3.10, 4.4. og 4.8. Flere av reportasjene er eldre enn PFUs klagefrist på seks måneder, men Hoffet opplyser at dette er drøftet med sekretariatet på forhånd.

Gjennomgangen av bladets påståtte overtramp starter som man kunne vente med den 32 siders bildereportasjen fra kongefamiliens ferie på Korsika. Den sto på trykk i nr. 28 i fjor.

Hoffet legger vekt på at det dreide seg om en privat ferie: ”Presseetikken må ta hensyn til at også offentlig kjente personer har rett til respekt og vern av sitt privatliv, selv når dette utøves på offentlig tilgjengelige steder. Det må også stilles krav til måten slik dekning skjer på og omfanget og innholdet i dekningen.”

Hoffet mener reportasjen i nr. 28/2012 bryter med VVPs punkt 4.3.

Videre følger en gjennomgang av hele sju reportasjer i bladet. I nr.29 var dronning Sonja og Mette-Marit avbildet i bikini, kronprinsen og kronprinsessen i omfavnelse, barna i badelek.

Den tredje klagen gjelder ukebladets reportasje fra kronprinsparets ferie på St. Barts i Karibien. Den sto i nr. 2 i år, og rommet et 14 siders bilderigg. I samme utgave heter det at paret leide en villa til en halv million kroner.

”Se og Hør kontaktet ikke Hoffet for å kontrollere om opplysningene i reportasjen stemte. Kronprinsparet fikk følgelig verken anledning til å korrigere faktafeilene i reportasjen eller anledning til tilsvar.”