Kristine Foss i Norsk Presseforbund peker på at grunnlaget for lønnsoppgjøret angår mange i offentlig sektor og mener det er viktig med mest mulig åpenhet.
Kristine Foss i Norsk Presseforbund peker på at grunnlaget for lønnsoppgjøret angår mange i offentlig sektor og mener det er viktig med mest mulig åpenhet.

Norsk Presseforbund

KS mener kommuner kan unndra dokumenter om lønnsoppgjøret fra offentligheten

KS mener det er lovlig å unndra kommunens og fylkeskommunens forarbeid til neste lønnsoppgjør for innsyn. Det er feil, mener Norsk Presseforbunds jurist.

Publisert

I debattheftet Mellomoppgjøret 2023 skriver KS at dersom kommunene og fylkeskommunene ser det som hensiktsmessig, kan saksframlegg og vedtak om spørsmål i debattheftet som omhandler tariffoppgjør, unntas offentlighet, skriver Utdanningsnytt.

Diskusjonen i heftet skal danne grunnlaget for KS' strategi under lønnsforhandlingene.

KS tar feil, mener rådgiver og jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Det er ikke en generell hjemmel i loven for å unnta alle innspill og vedtak som omhandler tariffoppgjør, sier hun.

– Unntaksbestemmelsen KS viser til i offentlighetsloven, gjelder tilfeller der opplysninger må beskyttes av hensyn til en forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen. Det skal vurderes konkret i hver enkelt sak om man står overfor dokumenter av et slikt innhold, og loven krever at unntak må være påkrevd.

Foss peker på at grunnlaget for lønnsoppgjøret angår mange i offentlig sektor og mener det er viktig med mest mulig åpenhet.

KS holder fast ved formuleringen i debattheftet.

– Vi har ikke noe å legge til om det. Det er opptil kommunene å avgjøre om innspill til lønnsoppgjør skal unntas offentlighet, sier Hege Mygland, direktør i forhandlingsavdelingen i KS.

Powered by Labrador CMS