Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Birgit Dannenberg
Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Birgit Dannenberg

– Mediene sikres uavhengighet

I dag presenterer kulturministeren lovforslag for Stortinget som skal styrke Medietilsynets uavhengighet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var under de Nordiske Mediedager i Bergen at kulturminister Anniken Huitfeldt gjorde det klart at hun og regjeringen ville fremme et lovforslag for Stortinget som ville frigjøre Medietilsynet fra departementets kontroll.

– Det vil føre til en sterkere uavhengighet, sa hun til Journalisten i mai.

I en melding fredag gjør departementet det klart at de nå fremmer regjeringens forslag for Stortinget. Som ett ledd i forslaget, skal det opprettes en egen nemnd som skal vurdere klager på kringkastingsområdet. Unntaket er klager som gjelder riksdekkende konsesjoner og NRK. Her vil departementet fortsatt fungere som klagenemnd.

– En av medienes viktigste oppgave er å overvåke den offentlige maktutøvelsen. Derfor er det viktig at tilsynet med mediene sikres stor grad av uavhengighet fra politiske myndigheter. Både prinsipielle og forvaltningsmessige hensyn taler for dette forslaget, sier kulturminister Anniken Huitfeldt

I meldingen fra departementet heter det at det var bred oppslutning rundt forslaget da det var på høring.

Powered by Labrador CMS