Illustrasjonsfoto: Kathrine Geard
Illustrasjonsfoto: Kathrine Geard

Journalistikk havner nederst

Meningsmåling viser at folk flest ikke synes journalistikk er et spesielt viktig yrke. Det passer dårlig med lønnsnivået og journalistenes eget selvbilde.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet offentliggjorde i går en meningsmåling som viser at nordmenn mener omsorgsarbeidere og lærere har landets viktigste yrker. På spørsmål om hvilken betydning ti konkret opplistede yrker har, havner journalistyrket på bunnen.

Avdelingsdirektør Egil Knudsen i Kunnskapsdepartementet, selv med lang fartstid som journalist i ANB, trøster med at offentlige saksbehandlere og advokater heller ikke skårer spesielt godt på målingen fra TNS Gallup.

Uviktige journalister

Det er likevel ikke til å komme fra at når folk blir bedt om fritt å nevne fem yrker de mener er de viktigste, er det ingen som nevner journalistikk. Derimot er man full av beundring for leger, sykepleiere, lærere og ingeniører.

TNS Gallup ba også et representativt utvalg på 500 personer rangere ti konkrete yrker etter betydning på en skala fra 1 til 10.

Igjen er det sykepleiere, lærere og leger som topper med skår på henholdsvis 8,4, 8,1 og 7,9. Journalister kommer dårligst ut med på 5,2 på skalaen fra 1 til 10. Med andre ord ikke uten betydning, men også langt etter yrker som politi, ingeniører og håndverkere. Mediefolket havner også bak offentlige saksbehandlere og advokater.

Paradoks

NJ-leder Elin Floberghagen oppfatter det som litt av et paradoks å se på disse tallene opp mot det faktum at nåløyet er usedvanlig trangt for å komme inn i journalistyrket. Søkningen til journalistutdanningene over hele landet har i mange år vært svært stor og kravene for å komme inn har ligget på linje med toppfag som lege og tannlege.

– Journalistenes selvbilde er kanskje heller ikke helt i tråd med denne undersøkelsen?

– Selvbildet er neppe noe godt parameter, så jeg lar det ligge, smiler Floberghagen.

Heller ikke lønnsnivået i journalistyrket kan peke i den ene eller andre retningen, siden det er store lønnsforskjeller, men hun synes undersøkelsen stemmer dårlig med andre undersøkelser som viser at mediene generelt har meget høy troverdighet i befolkningen.

Liten tillit

– Men mange undersøkelser har jo vist at folks tillit til journalister ligger omtrent på linje med bruktbilselgere?

– Ja, vi sliter litt med journalisters status og tillit. Jeg så nylig en undersøkelse fra Sverige som viste at journalister der er blitt forbigått av begravelsesagenter når det gjelder tillit, uten at jeg vet hva galt begravelsesagentene har gjort.

– Hvordan ser du på denne undersøkelsen?

– Jeg synes den viser at mange ikke ser medienes og journalistikkens betydning for demokratiet. Det synes jeg er forstemmende selv om det kanskje ikke er overraskende. Vi har tydeligvis et stykke vei å gå for å tydeliggjøre pressens samfunnsrolle og journalistikkens betydning.

Mediene ekstremt viktige

– Hvilken betydning mener du journalistikken burde ha?

– Jeg vil si at vi burde være på topp. Etter mitt syn er mediene ekstremt viktige.

– Er vi den 4. statsmakt?

– Ja, vi er fortsatt den fjerde statsmakt, og sånn oppfatter også mange politikere det. Se den siste undersøkelsen som er lagt fram i forbindelse med Mediedagene i Bergen i neste måned, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

Powered by Labrador CMS