Leif Ove Laresen mener det er beklagelig at Ida Maria Dahr Nygaard ikke opplever undervisningen stimulerende. Foto: Helge Sunde/BT
Leif Ove Laresen mener det er beklagelig at Ida Maria Dahr Nygaard ikke opplever undervisningen stimulerende. Foto: Helge Sunde/BT

Fornyelse, ikke forfall

KOMMENTAR: Instituttleder Leif Ove Larsen inviterer til debatt om journalistfaget ved Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Ida Maria Dahr Nygaard kommer i et debattinnlegg 9. oktober - «Utdanningen forfaller» - med sin oppfatning av journalistikkstudiet ved Universitetet i Bergen.

Nygaard er opptatt av pedagogiske former i utdanningen. Hun mener det er mange kjedelige forelesere, for lite praksis, for lite oppfølging og for få arbeidsoppgaver. Av dette trekker hun den underlige slutning at studiet ikke utdanner vaktbikkjer, men ”logrende labradorer.”

Beklagelig

At Nygaard ikke opplever undervisningen som stimulerende og givende, er beklagelig. Det er et stort og viktig ansvar for UiB å utforme attraktive studiemiljø til våre studenter. Samtidig forventer vi at studentene aktivt benytter seg av - og bidrar til - det faglige tilbudet som finnes. Dette gjelder ikke bare det enkelte emne, men også i fagmiljøet generelt.

For journalistikkutdanningen spesielt kan det være en utfordring at mange studenter forventer et hovedsakelig praktisk studium. Balansegangen mellom teori og praksis er både viktig og vanskelig for utdanninger av denne typen. Journalistikkprogrammet ved UiB har et betydelig innslag av teori av og journalistisk metode som skal ligge til grunn for en kritisk og selvrefleksiv utøvelse av journalistrollen.

Undervisningen i journalistikk er forskningsbasert, slik det må være ved et universitet. Verken kjennskap til journalistikkens historie, offentlighetsloven eller medienes samfunnsrolle vil hindre noen i å bli dyktige journalister.

Viktig praksis

Kontakten med en levende redaksjonshverdag i mediene er viktig. Derfor inviterer vi hvert semester journalister, redaktører og andre ressurspersoner i bransjen til å dele sine erfaringer med studentene. Gjennom hele studieløpet produserer studentene journalistikk, med tett oppfølging og hyppige tilbakemeldinger fra fag- og praksislærere. Siste semesteret hospiterer studentene i ulike redaksjoner.

For studenter som ønsker mer praksis enn det er plass til i studiet, er studentmediene en ypperlig arena. Og de som ønsker å gjøre egne prosjekter, kan få låne profesjonelt utstyr og studiofasiliteter ved instituttet.

Profesjon under press

Journalistikk er en profesjon under press. Mediebransjen er i endring i kjølvannet av digitalisering og vaklende forretningsmodeller. Hva som er relevant kompetanse for fremtidens journalist, er til debatt. Å kunne håndverket er viktig. Men like viktig er det å ha med seg en ballast av teoretiske innsikter, historisk og samfunnsmessig forståelse, og de grunnleggende verdier universitetet forvalter.

Dette er grunnlaget for den analytiske kompetanse som kreves av en oppegående journalist som skal forvalte journalistikkens samfunnsoppdrag.

Faglig fornyelse

Instituttet setter pris på engasjerte studenter og skarpskodd fagkritikk. Det er viktig for faglig fornyelse. I forbindelse med planene om en medieklynge i Bergen, arbeider vi med å utvikle studiet på flere vis, i dialog med både mediebransje og studenter. Det er ikke et studium i forfall, men i faglig fornyelse. Vi ønsker studenter og andre velkommen til en bred og konstruktiv debatt om hvordan en journalistikkutdanning for vår tid skal innrettes.

Innlegget er førstst publisert hos  BT Meninger. Gjengitt med tillatelse fra Bergens tidende. 

Leif Ove Larsen er instituttleder for informasjon og mediefag ved Universitet i Bergen.  

Powered by Labrador CMS