SJEF:  - Vi skal ha en god og trygg arbeidsplass, sier Kristian Brustad. FOTO: LO MEDIA
SJEF: - Vi skal ha en god og trygg arbeidsplass, sier Kristian Brustad. FOTO: LO MEDIA

– Krevende

Ansvarlig redaktør Kristian Brustad viser til at Aktuell-redaksjonen har vært gjennom en mangeårig, krevende omorganisering.

– Min jobb har vært å gjennomføre prosessen, i tråd med vedtatte frister. Jeg har forståelse for at dette kan skape usikkerhet. Men vi har hatt stor grad av medarbeiderinnflytelse, og vi bruker mange ressurser på arbeidsmiljøet. Det kreves av og til at lederen tar avgjørelser for å sikre framdriften, men alle avgjørelser har vært forankret hos ansatte og ledelsen.

– Hva oppfatter du er årsaken til konflikten?

– Jeg kommenterer ikke enkeltsaker. Men jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene om autoritær lederstil og trakassering av ansatte på møter. Når det gjelder fagredaktørene, så har de samme ansvar som før. Samtidig har de nå større fleksibilitet til utvikling av bladene og til egenutvikling.

Også Brustads overordnede i LO Media, daglig leder Tore Ryssdalsnes, understreker at omstillinger kan være krevende.

– Det er umulig for meg å kommentere sykmeldinger. Men generelt kan jeg si at vi er en Inkluderende arbeidsliv-bedrift. Vi bruker mye ressurser på å følge opp sykmeldte, slik at de kan komme tilbake i jobb. Jeg opplever at Aktuell-redaksjonen nå er velfungerende, med gode produkter og et godt arbeidsmiljø.

– De involverte, blant annet Østlie som sitter i arbeidsmiljøutvalget, oppfatter at ledelsen ikke tar tak i konflikten?

– Jeg er ikke enig i det. Vi jobber aktivt på mange områder, også på bedriftsnivå, for at folk kan ta opp og diskutere ting.

– Er det ikke en belastning at et LO-miljø opplever en slik personalkonflikt?

– Det er klart at man vil være foruten slike saker. Vi ønsker et så godt arbeidsmiljø som mulig, og har fått gode tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet etter et tilsyn i 2010 om HMS-rutiner. Det kom også fram veldig mange positive ting i arbeidsmiljøundersøkelsen i fjor, sier Ryssdalsnes.

 

Powered by Labrador CMS