Nina Hanssen LO Media
Nina Hanssen LO Media

– Måtte bort fra bråket

Nina Hanssen har vært ute i frivillig permisjon siden 4. januar.

– Jeg valgte denne løsningen for å komme bort fra bråket, sier Hanssen, som for øvrig er leder av Fagpressens redaktørforening. Hun skal etter planen tilbake til jobben som fagredaktør i Aktuell-redaksjonen i mai.

Hanssen forventer at redaksjonsklubben håndterer konflikten, men også at ledelsen i LO Media kommer på banen.

– Det virker ikke som de ansvarlige har tatt problemene helt på alvor. Konflikten oppsto da vi fikk en ny ansvarlig redaktør med en ekskluderende lederstil og mangel på organisering. Jeg aksepterer overhodet ikke at en mangeårig medarbeider som Anne-Grete behandles på en måte som fører til at hun blir sykmeldt.

Verneombud

Østlie er hovedverneombud og medlem av arbeidsmiljøutvalget i LO Media. Som følge av konflikten med Brustad har ett av de øvrige verneombudene overtatt som hovedverneombud for Aktuell-avdelingen. Ifølge Østlie var ikke vernetjenesten involvert i gjennomføringen av arbeidsmiljøundersøkelsen i fjor, noe han finner svært kritikkverdig.

– Bedriftshelsetjenesten har også tatt selvkritikk på dette, sier han.

På spørsmål om hva han selv opplever som hovedproblemene i forholdet til Brustad, svarer Østlie:

– Funksjonen som fagredaktør er en spesiell ordning, en midt i mellomrolle, verken journalist eller ansvarlig redaktør. Tidligere har vi fungert som ansvarlige redaktører, behandlet deretter og vært 100 prosent ansvarlige for innholdet i bladene. Under Brustad har det skjedd en fundamental omlegging av tidligere praksis. Jeg ble degradert til journalist, noe jeg ikke skjønte rimeligheten av så lenge ansvaret for bladet var mitt. Det er klønete, og en svært dårlig, arrogant og autoritær lederstil, å innføre en ny praksis uten å diskutere det med dem det gjelder.

Omplassert

Det oppsto konfrontasjoner og Brustad tok Østlie ufrivillig bort fra produksjonen av NFF-magasinet.

– Jeg ble satt under administrasjon, etter ti år som fagredaktør i bladet. Så fikk jeg, etter samtaler med daglig leder, tilbud om å fungere som journalist for alle bladene i LO Media. Jeg fant det underlig at det var jeg som ble sett på som problemet, og ikke Brustad.

Østlie mener arbeidsmiljøundersøkelsen med all tydelighet slår fast en sterk kritikk av ansvarlig redaktør, fra flere av medarbeiderne i avdelingen.

– Autoritær

– Misnøyen gikk på autoritær lederstil, dårlig organisering, liten tilstedeværelse og manglende informasjon. Hovedkonklusjonen i undersøkelsen var at personalkonflikten måtte løses.

Østlie sier at han er klar over at andre i redaksjonen opplever situasjonen annerledes enn ham, men mener dette bare viser at Brustad har behandlet folk ulikt.

– Vi tre som nå er ute av avdelingen har til sammen en fartstid på over 40 år i redaksjonen, har alltid vært de mest verbale, kreative og aktive på redaksjonsmøter. Vi sitter med en enorm fagligpolitisk kompetanse på våre områder. Jeg er sjokkert over manglende takhøyde og at folk som ikke var enige med ansvarlig redaktør i ett og alt ble irettesatt på møter, som om vi var elever i barneskolen.

– Mener du at løsningen er at Brustad avsettes?

– Jeg er ikke i en posisjon der jeg kan gi ledelsen råd i denne saken.

Powered by Labrador CMS