LO Media oppga feil tall

Publisert Sist oppdatert

Offentliggjøringen av NJs likestillingsindeks kom som et sjokk på LO Media. Den viste at mediegruppa kom aller dårligst ut når det gjelder lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Hektisk sjekking av tall avklarte imidlertid at statistikkgrunnlaget som NJ opererte med var feil, og at LO Media faktisk har en kjønnsnøytral lønnspolitikk. Og årsaken var ikke slik daglig leder Nicolaas Kippenbroeck først anførte, nemlig at de har flere mannlige redaktører som i kraft av sin stilling har høyere lønn. Årsaken var rett og slett at LO Media selv hadde levert feil statistikk til NJ.

– Spiller det ingen rolle om statistikken omfatter redaktører?

– Det spiller ikke noen særlig rolle, og iallfall ikke i dette tilfellet. LO Media har også kvinnelig redaktør så det går opp i opp, sier ansvarlig for likestillingsindeksen, Ketil Heyerdahl, som påpeker at redaktørene i LO Media fortsatt er med i statistikken nå som det er konstatert at plasseringen er på ideelle 101.

Konkrete vurderinger

Når det gjelder årsaker til kjønnsbaserte lønnsforskjeller må man se konkret på hver enkelt bedrift, understreker Heyerdahl, som mener det kan tenkes ulike forklaringer.

– En kan være forskjellig utdanning. En annen kan være at kvinner føder barn og er borte mer fra jobben. Men det er er en dårlig og ikke akseptabel forklaring. Man må skille mellom akseptable og uakseptable forklaringer, sier Heyerdahl.

–Hva er de akseptable?

– At det er flere mannlige redaktører er i og for seg en akseptabel forklaring, men på den annen side er det ikke akseptabelt at det er så få kvinner i slike stillinger.

Likestillingsindeksen til Norsk Journalistlag er bygd opp slik at kvinner og menn med samme ansiennitet blir sammenliknet. Den viser at menn ofte lønnes bedre enn kvinner.

– Denne tendensen er lik enten det er journalister med 5 års ansiennitet, 10 års ansiennitet eller 20 års ansiennitet: Menn lønnes bedre enn kvinner, sier Heyerdahl.

Powered by Labrador CMS