MBL-leder Randi Øgrey og NJ-leder Hege Iren Frantzen går sammen inn i forhandlingsrommet hos MBL under årets lønnsforhandlinger. I bakgrunnen ser vi NJs nestleder Dag Idar Tryggestad. Foto: Eskil Wie Furunes
MBL-leder Randi Øgrey og NJ-leder Hege Iren Frantzen går sammen inn i forhandlingsrommet hos MBL under årets lønnsforhandlinger. I bakgrunnen ser vi NJs nestleder Dag Idar Tryggestad. Foto: Eskil Wie Furunes

MBL-forhandlingene i gang: – Klar til å sette makt bak kravene, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen

Forventer å være ferdig sent på torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag klokken 13.00 startet forhandlingene hos Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i sentrum av Oslo. Like før møtet var Norsk Journalistlags (NJ) leder Hege Iren Frantzen klar på at hun ønsker mye mer lønn til NJ-medlemmene.

– Vi forventer at vi blir tatt på største alvor. Våre medlemmer har tydelig sagt ifra at de ikke er fornøyd med lønnsveksten. Det må vi se resultater på i disse forhandlingene, sier hun.

– Er dere klare til å gi, når dere gjerne vil få?

– Vi skal gjøre det vi kan for å få til en god løsning i de frivillige forhandlingene. Så er det viktig å si at dersom det ikke går, så er vår organisasjon klar til å sette makt bak kravene.

MBLs forhandlingsleder Pernille Børset opplyser til Journalisten at hun har god tro på dialog i forhandlingene.

– Tariffoppgjøret må hensynta en mediebransje som befinner seg i en krevende omstilling for å tilpasse seg en ny mediehverdag. Derfor må vi sikre en forsvarlig og bærekraftig økonomisk ramme for bransjen, og et oppgjør som gir rom for lokale forhandlinger basert på den enkelte virksomhets økonomi, sier hun i en kommentar videreformidlet av kommunikasjonsavdelingen i MBL.

Like før klokken 14 gikk partene hver til sitt etter NJ hadde presentert sine krav til MBL. Det er forventet at de vil møtes igjen i løpet av ettermiddagen.

NJ mener lønnsveksten i fjor kun var på 2,6 prosent i MBL-området, noe som er et stykke unna samfunnsrammen på 2,8 prosent. Men i forbindelse med lønnsstatistikken tidligere denne måneden, ga fagsjef Geir Engen i MBL uttrykk for at lønnsveksten har vært god.

– Det stemmer at den gjennomsnittlige veksten i bransjelønn er på 2,6 prosent, men da sammenligner man snittlønn for to litt ulike grupper: Ansatte i 2017 mot ansatte i 2018. Når man ser på utviklingen for personer som er med i begge tallsettene, er utviklingen på 3,6 prosent, sa Engen, og la til:

– Mitt inntrykk er at statistikken viser en lønnsutvikling i tråd med den vi la til grunn i forhandlinger i fjor, og som er på linje med samfunnet forøvrig.

De frivillige lønnsforhandlingene har frist til å bli ferdig torsdag klokken 24.00. NJ forventer at de vil bruke hele tiden til rådighet. Onsdag er det forventet at partene går hver til sitt klokken 19.00.

For ordens skyld: Journalist Eskil Wie Furunes er organisert i NJ, og påvirkes derfor av forhandlingene med MBL.