Samtlige av gratisavisene til Lundquist Media hadde omsetningssvikt i fjor, men i år øker reklameinntektene. Foto: Geir A. Arneberg, Byavisa Drammen
Samtlige av gratisavisene til Lundquist Media hadde omsetningssvikt i fjor, men i år øker reklameinntektene. Foto: Geir A. Arneberg, Byavisa Drammen

Gratis, men ikke billig

Omsetningen faller i flere av Byavisas utgaver, målet er å få dem i balanse i år.

Det er ikke mange månedene siden Lundquist Media kjøpte Vestfold Blad og omdøpte avisen til Byavisa Sandefjord. På dette tidspunktet hadde selskapet gratisaviser i Tønsberg, Drammen, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

Da mediehuset DittOslo ble kunngjort solgt, var Lundquist Media blant aktørene som meldte sin interesse. Selskapet kom aldri til forhandlingsbordet, men fortsatt skal det ikke være avklart hva Amedia har tenkt å gjøre med de 12 gratisavisene de ikke har planer om å videreføre. 

Fall i øst og vest

Uansett hadde gratisaviskonsernet et tungt år i fjor. I samtlige aviser falt omsetningen sammenlignet med året før, og tre av fem aviser leverer underskudd. 

Drammen, som er den største av gratisavisene målt i omsetning (16,5 millioner i 2012) hadde overskudd på 628.477 kroner etter skatt. Det er rundt 40.000 kroner lavere enn ved samme året før. I Moss har bunnlinjen falt katastrofalt. Omsetningen er redusert med 400.000 kroner (6,85 millioner i 2012) og bidrar til en bunlinje på 128.416 kroner, nesten 90 prosent svakere enn året før.

I Tønsberg har selskapet hatt gratiskonkurranse fra Vestfold Blad. Der falt omsetningen med tre millioner kroner (7,2 millioner i 2012) og underskuddet ble på i overkant av 600.000 kroner. Over det dobbelte av året før. 

Byavisene i Østfold som gir ut gratisaviser i Sarpsborg og Fredrikstad hadde 600.000 svakere topplinje (8,3 millioner i fjor), men underskuddet ble redusert med i underkant av 1,4 millioner kroner sammenlignet med 2012 og endte med 738.458 kroner i minus. 

Øker omsetningen

Administrerende direktør Bjørn Larsen håper på å få bukt med de negative tallene. 

- Etter en kraftig omsetningsøkning i 2014, med tilhørende bedret resultat forventer vi å være i pluss i år, sier han til Journalisten og legger til at det svekkede resultatet i Moss skyldes en skattefordel som ble balanseført i 2012 og ga et positivt finansresultat på 700.000 kroner.

Etter overtagelsen av Vestfold Blad tidligere i år sier Larsen det igjen er positiv utvikling i Tønsberg og det ventes at selskapet vil tjene penger i år.

Samlet har de fire datterselskapene et underskudd etter skatt på 581.842 kroner. Det er en liten forbedring fra 2012. Larsen forventer at det går mot ytterligere forbedring i inneværende år og forteller at så langt i år har annonseomsetningen økt med 10 prosent sammenlignet med fjoråret. 

- I den grad vi får et underskudd i år skyldes det satsing på nye ting. Vi bruker blant annet penger på etableringen av Byavisa Sandefjord.

Selskapet som helhet har i underkant av 40 ansatte.