Magne Lerøs minikonsern fikk et lite overskudd i 2017. Foto: Glenn Slydal Johansen
Magne Lerøs minikonsern fikk et lite overskudd i 2017. Foto: Glenn Slydal Johansen

Magne Lerøs Medier og Ledelse med 1,4 millioner i overskudd i fjor

Men det går opp med et underskudd på 1,2 millioner kroner i pressestøttemottakeren Dagens Perspektiv.

Published   Updated

Mange Lerøs Medier og Ledelse AS, som består av publikasjonen Dagligvarehandelen, hadde en omsetning på drøyt 30 millioner kroner i fjor.

Annonseinntekter står for 12,2 av dem mens abonnementer gir 4,1 millioner kroner til kassa.

Posten andre driftsinntekter står for 13,2 millioner kroner. Her ligger en halv million i inntekter på designarbeid for andre publikasjoner, samt internfakturering av datterselskapet Dagens Perspektiv.

– Dette er penger ut og penger inn fordi all avlønning skjer i Medier og Ledelse. Der føres alle felleskostnader, sier Lerø.

5,4 i pressestøtte

– Dagens Perspektiv var tidligere en del av Medier og Ledelse, men ble skilt ut som eget datterselskap fra 1. januar 2017 på grunn av reglene for pressestøtte.

Lerø avviser at det morselskapet tapper pressestøttemottageren Dagens Perspektiv.

– Nei, den daglige driften måned for måned er basert på vanlige regnskapsprinsipper. Så oppstår et underskudd i Dagens Perspektiv, men mye av det er knyttet til papirutgivelsen av Plot.

Mens det var overskudd i morselskapet, leverte datteren Dagens Perspektiv et underskudd på knapt 1,2 millioner kroner i fjor. Der består driften av nettavisen med samme navn, samt Plot og Velferd.

Overskuddet hos eieren Medier og Ledelsen veies opp av et underskudd på knapt 1,5 millioner kroner i Dagens Perspektiv.

– Når vi gjør opp årsregnskapet i slutten av året skjer det en konsernoverføring fra Medier og Ledelse til Dagens Perspektiv.

Dagens Perspektiv hadde en omsetning på 16,6 millioner kroner i fjor. Abonnement står for 8,1 millioner og annonseinntekter for 2,7 millioner kroner.

I tillegg kom pressestøtte på 5,4 millioner kroner.

– Den er helt avgjørende for Dagens Perspektiv. Vi hadde ikke overlevd uten. Vi kunne kanskje hatt et nettsted med et par ansatte. Men nå er vi en redaksjon med 10 som er fullt basert på pressestøtten.

Vil ikke ta utbytte

Også Medier og Ledelse fikk offentlig tilskudd i fjor: Knapt en halv million i produksjonstilskudd fra Landbruksdepartementet, fremgår det av årsregnskapet.

Selv henter Magne Lerø ut 939.928 kroner i lønn. Pensjon og andre godtgjørelser på 92.771 kroner kommer i tillegg. Lerø tar ikke ut utbytte, og sier at han heller ikke har planer om å hente ut penger utover lønn i fremtiden.

– Jeg har en grei lønn og har ingen andre motiver for å hente ut noe mer.

Lerøs mediekonsern har vokst de siste årene med kjøpet av Dagligvarehandelen for knapt 9 millioner kroner for tre år siden og prinsippvedtaket for to år siden om at nettavisen Dagens Perspektiv kunne motta pressestøtte.

– Vi tjener brukbart på Dagligvarehandelen. Overskuddet brukes til å dekke underskuddet i Dagens Perspektiv.

Dagligvarehandelen har rundt 2.000 abonnenter og distribueres gratis i 15.000 eksemplarer til dagligvarebutikkene.

Lerø sier at han budsjetter med et samlet overskudd på én million kroner i 2018

Egenkapitalen i morselskapet var i fjor på 2,7 millioner, noe som utgjør 25,3 prosent av den totale balansesummen.

I utvikling

Magnus Peter Harnes er klubbleder for redaksjonsklubben. Han sier at de fagorganiserte er tilfreds med utviklingen selv om de gjerne skulle vært uavhengig av pressestøtten.

– Vi mener vi vi er godt tilskudd til mediemangfoldet, som er noe vi ønsker å være også. Vi er i utvikling, sier Harnes.