– Det er altså ikke manglende interesse for samfunnsdebatten, men motvilje mot å diskutere i media som er hovedårsaken til at såpass få deltar aktivt, sier Mari Velsand i Medietilsynet. Foto: NTB scanpix
– Det er altså ikke manglende interesse for samfunnsdebatten, men motvilje mot å diskutere i media som er hovedårsaken til at såpass få deltar aktivt, sier Mari Velsand i Medietilsynet. Foto: NTB scanpix

Syv av ti har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media

Manglende interesse er ikke årsaken, viser nye undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

– Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke ønsker å debattere via media, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemeldingen.

Seks av ti svarer at de er interessert i politikk og samfunn, men at de ikke ønsker å dele meningene sine i media. To av ti ønsker ikke å delta fordi de kan bli utsatt for negative kommentarer, én av ti opplever at de ikke har noe å komme med, mens kun seks prosent svarer at de ikke er interessert, skriver Medietilsynet.

– Hypotesen om nettmediers demokratiserende effekt og at enkel tilgang til å ytre seg offentlig leder til utbredt deltakelse, underbygges ikke av funnene i Medietilsynets undersøkelse. Vi ser også at det er de unge, folk med lavere utdanning og kvinner som i mindre grad deltar i debatten, sier Velsand.

Blant dem som deltar i den offentlige debatten via media svarer flest at Facebook er den kanalen de debatterer i, enten åpent (16 prosent) eller via lukkede grupper (13 prosent). Deretter kommer innlegg i aviser og tidsskrifter på nett eller papir (9 prosent) og i kommentarfelt i nettaviser (8 prosent).

– Det er åpenbart at Facebook er en viktig kanal for meningsutveksling om politikk og samfunnsspørsmål. Det er positivt at sosiale medier er en arena for debatt, men samtidig vet vi at Facebook er en plattform hvor det også deles saker og informasjon som ikke alltid stemmer. Det er derfor viktig å styrke befolkningens kritiske medieforståelse, samtidig som de redaktørstyrte mediene bør diskutere hvordan de kan få flere til å delta i debatten i sine kanaler, sier Velsand.

Hun legger til:

– Det er altså ikke manglende interesse for samfunnsdebatten, men motvilje mot å diskutere i media som er hovedårsaken til at såpass få deltar aktivt. Dette er viktig innsikt for medieaktører i deres jobb med å engasjere publikum i viktige saker for eksempel før et valg.

Funn fra undersøkelsen om debattdeltakelse i media:

 • 72 prosent har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media
 • 28 prosent har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media
 • 21 prosent har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media siste tolv måneder
 • 16 prosent har debattert åpent på Facebook, mens 13 prosent har debattert i lukkede grupper på Facebook
 • 9 prosent har debattert i innlegg i aviser, mens 8 prosent har debattert i kommentarfelt i nettaviser

Hovedgrunner til at folk ikke ønsker å mene noe om politikk og samfunnsspørsmål i media:

 • 60 prosent er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, men ønsker ikke å mene via media
 • 18 prosent ønsker ikke å utsette seg for negative kommentarer
 • 11 prosent synes ikke de har noe å komme med
 • 6 prosent er ikke interessert i politikk og samfunn

Bakgrunnsvariabler

De største gruppene som aldri har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media:

 • 85 prosent av dem som ikke hadde stemmerett ved forrige valg
 • 80 prosent av dem som kun har videregående utdanning
 • 76 prosent av dem under 30 år
 • 74 prosent av dem mellom 30 og 44 år

De største gruppene som har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media siste 12 måneder:

 • 28 prosent av dem har universitetsutdanning over fire år
 • 27 prosent av dem over 60 år
 • 23 prosent er menn

Fakta om undersøkelsen:

Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen er gjennomført våren 2019 i samarbeid med Kantar Media og medieforskere ved Universitetet i Bergen. Undersøkelsen har 1363 respondenter fra 16 år og oppover.