Mastergrad i Bodø i 2003

Senter for journalistikk i Bodø bygger i høyden. Og tenker som om de blir universitet. I 2003 regner dekanus Jo Bech-Karlsen med å tilby master i journalistikk.

Publisert

I morgen begynner journaliststudentene i Bodø på Senter for journalistikk. Det er slutt på Journalistutdanninga på Avdeling for humanistiske fag på høgskolen i Bodø.

- Hva betyr det rent praktisk at Senter for journalistikk er en enhet utenfor avdelingene på høgskolen?

- Vi får større frihet, har egne økonomiske rammer og kan styre oss selv helt og holdent. Vi får en annen fleksibilitet, når jeg som dekanus har direktelinje til rektor og direktør på høgskolen, sier dekanus Jo Bech-Karlsen.

Master om to år

Senteret for journalistikk er en del av høgskolens satsing for å bli universitet. De som arbeider der skal tenke og oppføre seg som om høgskolen blir universitet, er beskjeden fra ledelsen. Stortinget har gått inn for at høgskolene i Bodø, Agder og Stavanger skal få universitetsstatus.

Bech-Karlsen sier at signalene tyder på at Stortinget vil følge opp med ekstra bevilgninger, slik at man kan bygge opp flere studier på mastergrad- og doktorgradsnivå.

- I 2003 regner vi med å tilby master i journalistikk. Den vil nok være mer praktisk orientert enn hovedfagsstudiet i journalistikk i Oslo er. I 2005 håper vi å tilby doktorgradsstudier i journalistikk i samarbeid med Senter for profesjonsstudier i Bodø.

En stilling som førsteamanuensis, som knyttes til masterstudiet, skal utlyses i høst.

Studentene trekkes med

Om ikke den administrative endringen til eget senter omgående vil prege studiehverdagen, så mener Bech-Karlsen at studentene vil merke forandringer.

- Studentene trekkes med i utvalg. Og kravet om masterstudiet kom fra studentene, sier dekanus.

Flere studenter

I morgen begynner 40 nye studenter på grunnutdanning i journalistikk. Tidligere tok man opp 30. I september starter videreutdanning i økonomijournalistikk for 20 journalister. I vårsemesteret kan journalister gå på videreutdanning i redaksjonell veiledning, og senere vil Senter for journalistikk tilby videreutdanning for journalister i nyhetsfortelling i fjernsyn.

I løpet av noen år regner dekanus med at det vil være rundt 150-200 studenter på Senter for journalistikk; på grunnutdanning, videreutdanning og masterstudiet.

Powered by Labrador CMS