MBL vil ha støtte til nettmedier straks

Utgiverne ber kulturministeren hasteinnføre endringer i tildelingskriteriene for pressestøtten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Det er unødvendig – og farlig for avisene – å vente med støtte til elektroniske utgaver, mener Mediebedriftenes Landsforening.

I et brev til kulturminister Anniken Huitfeldt oppfordrer MBL Kulturdepartementet til å iverksette plattformuavhengige kriterier for tildeling av produksjonstilskudd. Utgiverorganisasjonen tar til orde for en administrativ omlegging av systemet, med tildelingsbrev som fastslår årets støttebeløp til den enkelte publikasjon allerede i midten av februar.

Vil ikke vente på høring

Dette er forslag mediestøtteutvalget samlet seg om i sin innstilling, som ble lagt fram for Huitfeldt 16. desember i fjor. Kulturdepartementet har sendt innstillingen ut på høring, med svarfrist 18. april. MBL mener imidlertid at de nevnte forslagene kan iverksettes så snart det er praktisk mulig, uavhengig av høringsrunden og den påfølgende politiske behandlingen.

– Utviklingen av elektronisk innhold og leseteknologier går svært raskt. Dersom avisene skal kunne tilby leserne elektroniske aviser må rammebetingelsene ikke legge hindringer i veien, heter det i en uttalelse fra MBL.

Mangfold og demokrati

I brevet argumenterer MBL med at det viktigste grunnlaget for den offentlige pressepolitikken hele tiden har vært ønsket om å støtte opp under dagspressens funksjon i demokratiet, og bidra til at borgernes avislesing kommer den politiske meningsdannelsen til gode. Målet om mangfold er sentralt, skriver organisasjonen.

MBL viser til at den tradisjonelle forretningsmodellen hvor avisene kun tilbød kundene et abonnement på papiravisen, er utdatert.

Ny forretningsmodell

– Avisene er nå i full gang med å utvikle abonnementsmodeller der man knytter papiravisen tettere sammen med en elektronisk utgave, med sikte på å skape en ny forretningsmodell som kan bidra til å finansiere den langsomme overgangen fra en i hovedsak papirbasert avisøkonomi, til en i hovedsak nettbasert avisøkonomi. Dersom de støtteberettigede avisene på grunn av at pressestøtteordningen ikke tillater støtte basert på elektroniske utgaver, ikke klarer å takle denne overgangen, vil det få svært negative konsekvenser for muligheten til å opprettholde et nødvendig avismangfold i fremtiden, uttaler organisasjonen.

– Farlig å vente

Utgiverne mener derfor at en plattformuavhengig produksjonsstøtte er helt nødvendig, noe som også påpekes av mediestøtteutvalget. Utvalget foreslår et sett med nye fordelingskriterier, basert på en kombinasjon av brukerbetaling for både papir- og nettmedier (abonnement, løssalg og annet), redaksjonell bemanning og nettodekning (utbredelse/trafikk).

MBL mener det er både unødvendig og farlig å vente med å iverksette dette tiltaket.

«Unødvendig fordi tiltaket er en helt nødvendig og ukontroversiell tilpasning, og farlig fordi hver måned som de støtteberettigede avisene mister vil gjøre dem svakere i konkurransen med aviser som ikke møter en slik begrensning», skriver MBL i sitt brev til statsråden.

Usikkerhet om støttebeløp

Administrativ omlegging med tildelingsbrev medio februar er det andre punktet fra mediestøtteutvalget som MBL mener kan iverksettes umiddelbart. I brevet utdyper MBL at særlig de store mottakerne av produksjonstilskudd føler en usikkerhet om størrelsen på den årlige støtten. Den siste utbetalingen er noen ganger blitt utbetalt så seint som i november.

– Allerede i midten av februar foreligger tilstrekkelig informasjon om avisenes bekreftede opplag året før, og om størrelsen på budsjettposten, slik at Medietilsynet kan sende hver enkelt avis et tildelingsbrev der størrelsen på årets støtte blir oppgitt. Det vil skape større trygghet om avisens inntekt fra og med mars, skriver MBL i brevet til Huitfeldt.

Powered by Labrador CMS