David Montgomery da han møtte norsk presse for aller første gang den 2. juli 2006. Foto: Birgit Dannenberg.
David Montgomery da han møtte norsk presse for aller første gang den 2. juli 2006. Foto: Birgit Dannenberg.

Montgomery går om to uker

Mecom Group bekrefter lederskiftet. Betalte ned tre ganger så mye gjeld som planlagt i 2010.

David Montgomery varslet 8. september at han ville forlate sin stilling når Mecom legger fram sin faste markedsrapport i januar. Bakgrunnen var press fra aksjonærgrupper som representerte et flertall av aksjene i Mecom.

Seinere har aksjonærsituasjonen endret seg betydelig, ved at flere av de største Montgomery-kritikerne på eiersiden har solgt seg ut. Dette har åpnet for spekulasjoner om at Montgomery likevel ville bli sittende.

Utsatt avgjørelse

I dag legges Mecoms markedsrapport for 2010 fram. Samtidig bekrefter konsernstyret at Montgomery forlater sin stilling i slutten av januar. Det er noe seinere enn planlagt, og skyldes at styret ikke har klart å få en etterfølger på plass. En kunngjøring kommer om kort tid, heter det i en melding til London-børsen torsdag.

Årsaken til utsettelsen av Montgomerys avgang er ifølge Financial Times at to aktuelle kandidater til lederstillingen i desember trakk seg fra videre samtaler med Mecom. En tidligere direktør for Murdoch-eide News International, Mike Anderson, var blant dem. Den andre skal ha vært tidligere direktør i Publicis Group, John Farrell. Nå skal situasjonen ifølge Financial Times være at Mecom sitter igjen med en intern kandidat.

Montgomery grunnla Mecom, som har vokst til å bli et av de ledende avis- og mediekonsernene i Europa, i 2000. Mecom eier blant annet norske Edda Media, som ble kjøpt fra Orkla-konsernet i 2006.

Annonsevekst for Edda

Av rapporten går det fram at Mecom nå har en gjeld på 312 millioner euro etter å ha betalt ned 61 millioner euro i løpet av 2010. Det opprinnelige målet var å redusere gjelda med 20 millioner euro i løpet av fjoråret.

Det ordinære årsregnskapet for 2010 presenteres 16. mars. Det foreløpige regnskapet viser et driftsresultat (EBITDA) på om lag 155 millioner euro i 2010, mens tilsvarende resultat i 2009 endte på 121 millioner euro.

I markedsrapporten heter det at forbedringen er mest markant i Norge og Danmark. Edda Media oppnådde en annonsevekst på fire prosent i fjerde kvartal, som resulterte i en økning på to prosent på helårsbasis. Annonseomsetningen for Mecom-avisene i Danmark falt med fem prosent i fjerde kvartal og fire prosent på årsbasis. Kraftige kostnadskutt i begge landene bidro sterkt til å pynte på Mecoms driftsresultat.

Også Mecoms nederlandske og polske medieselskaper opplever en nedgang i annonseomsetningen, ifølge markedsrapporten. Totalt sett måtte Mecom Group tåle en annonsenedgang på fire prosent i fjor. Konsernets omsetning falt med to prosent, mens kostnadene ble kuttet med fem prosent.

Opplagsutviklingen beskrives som flat og inntektsutsiktene som usikre, for selskapet som helhet.

Powered by Labrador CMS