Stig Finslo mener utviklingen i markedet, og ikke kuttene, representerer den største utfordringen. Foto: Kathrine Geard
Stig Finslo mener utviklingen i markedet, og ikke kuttene, representerer den største utfordringen. Foto: Kathrine Geard

Kan ikke skjerme redaksjonene

150 årsverk skal kuttes i Edda Media, halvparten av dem til neste år.

Publisert Sist oppdatert

Finans- og mediekrisen har skapt store inntektstap i landets mediebedrifter. Så også i Edda Media hvor det planlegges å kutte kostnader for 100 millioner kroner i perioden 2010 til 2012.

NJ i Edda gikk tidligere ut og advarte mot å kutte for hardt på redaksjonene. De ansatte mener dette vil på sikt kunne svekke produktene.

De tøffeste kuttene kommer allerede neste år.

Redaksjonene

– Halvparten av kuttene vil komme i 2010. Det arbeides nå på alle nivåer i organisasjonen med kostnadsprogrammet. Det er derfor for tidlig å si hvor kuttene vil komme og hvordan de vil fordele seg mellom ulike yrkesgrupper. Men i utgangspunktet må alle ta sin del, sier konserndirektør Stig Finslo i Edda Media.

Finslo forteller at en vesentlig del av Edda Medias kostnader er knyttet til bemanning. Selskapet har i dag rundt 1450 årsverk, og over tre år vil antallet bli redusert med om lag 10 prosent.

I denne runden vil kuttene også gå ut over redaksjonene i Edda Media.

– I hovedsak har redaksjonene hittil blitt vernet for nedskjæringer i bemanningen, men det er vanskelig å se for seg at de vil kunne vernes også i denne omgangen, sier Finslo.

Utfordringer

Han opplever bred enighet om at mediebransjen ikke er friskmeldt ennå, og at kuttene derfor er nødvendig for Edda Medias virksomheter for å kunne stå sterkt i sine marked også i fremtiden.

– Det er ikke kuttene som representerer den største utfordringen på våre posisjoner. Det er utviklingen i markedet, sier Finslo.

Konserndirektøren legger også til at ledelsen er enig med de ansatte om at man ikke skal la kortsiktige avkastningskrav få styre kuttprosessen.