David Montgomery. Foto: Birgit Dannenberg
David Montgomery. Foto: Birgit Dannenberg

Mecom styrker stillingen

Har nesten halvert gjelda på et år. Annonsefallet dempes.

Publisert   Sist oppdatert

Salg av mediebedrifter, blant annet Edda Media-bedriftene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke til Polaris Media i februar, har bidratt til å redusere Mecom Groups samlede gjeld fra 703 til 379 millioner euro på ett år. Det viser konsernets halvårsregnskap, som ble lagt fram i London i dag.

Regnskapsresultatet ble godt mottatt på London-børsen torsdag morgen. Etter under en times handel var kursen på Mecom-aksjen opp 6,1 prosent, fra 1,16 til 1,22 pund. Seinere har kursen falt til under dagens åpningsnivå, trolig påskyndet av forsøk på gevinstsikring.

Bedre enn forventet

Til tross for sterkt fallende annonseinntekter i både Norge, Tyskland, Polen og Nederland, endte Mecoms medieselskaper med et driftsoverskudd på 52,1 millioner euro (452,2 millioner kroner) i årets seks første måneder.

Dette er nær en halvering i forhold til samme periode i fjor, men ifølge selskapet likevel over markedets forventninger.

Betydelig gjeldskutt

Mecom Groups netto gjeld beløp seg til 443,8 millioner euro (3,8 milliarder kroner) ved utgangen av juni. Det er 238,7 millioner euro mindre enn ved siste årsskifte. For et år siden hadde Mecom en samlet gjeld på 703 millioner euro. Selskapet måtte i løpet av høsten og vinteren gjennom harde runder med sine bankforbindelser, med krav om å redusere sine finansielle belastninger.

Dersom man inkluderer 39,2 millioner euro fra sommerens aksjeutvidelse og 25,3 millioner euro fra salget av nederlandske AD NieuwsMedia denne uka, er gjelda nede i 379,3 millioner euro (3,3 milliarder kroner).

Annonsestabilisering

De samlede annonseinntektene i Mecom-selskapene falt med 22 prosent i første halvår, sammenlignet med 2008, men skal ifølge regnskapet være i ferd med å stabilisere seg etter en bunn i februar.

Driftskostnadene i Mecom-selskapene ble kuttet med 70 millioner euro, tilsvarende ni prosent, i årets seks første måneder. Mer av samme medisin venter.

«Resten av året vil fortsatt være preget av kostnadskontroll, og vi har økt vårt sparemål fra 75 millioner til 100 millioner euro» heter det i regnskapsrapporten. 100 millioner euro tilsvarer 868 millioner kroner med dagens kurs.

52 millioner i Norge

Mecoms norske virksomheter, samlet i Edda Media, oppnådde et driftsoverskudd på 6,0 millioner euro, tilsvarende 52 millioner kroner, i første halvår. Det er en nedgang på hele 64 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Overskuddet til etter avskrivninger og spesielle poster falt med hele 96 prosent, fra 11,5 til 0,5 millioner euro (fra 99,8 til 4,4 millioner kroner).

Annonseinntektene i Norge dalte med 20 prosent i årets seks første måneder. Stillingsannonser falt mest, med hele 44 prosent.

Hard medisin

Mecom-sjef David Montgomery er tilfreds med utviklingen, men varsler fortsatt hard medisin i tiden som kommer.

– Sterk, løpende innsats for å spare kostnader har bidratt til å lindre et betydelig inntektsfall. Samtidig introduserer konsernledelsen en ny driftsmodell, som skal resultere i høyere produktivitet fra en permanent lavere kostnadsbase. Målet er å skape en bredere produktportefølje, ved å utnytte innholdet vårt og dermed sikre nye inntektsstrømmer. Innføringen av disse endringene framskyndes i lys av de rådende, økonomiske forholdene, sier Montgomery i en pressemelding.

Vekst på nett

Mecom-konsernet melder om en betydelig vekst for sine nettmedier. Det totale antallet unike brukere per måned økte fra 24 millioner i 2008 til 32 millioner ved utgangen av juni, ifølge ledelsen. Mecom-toppene forsikrer at de nå har et sterkt fokus på å omsette denne markedsveksten i økte inntekter.