Journalister blir gjerne kommunikatører

Mer sugne på jobb hos «den andre siden» enn kommunikatørene.

Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse Opinion og Norstat har gjennomført på oppdrag fra Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Oslo Journalistlag i siste halvdel av desember, viser at flere journalister gjerne går til kommunikasjonsbransjen, men at det ikke er like stor begeistring motsatt vei.

I alt er 921 journalister og 792 kommunikatører spurt i undersøkelsen. Blant journalistene er det 23 prosent av de spurte som tidligere har arbeidet som kommunikatør, mens det er 44 prosent av de spurte kommunikatørene som tidligere har vært journalister.

Forskjeller

Blant journalistene er det flere enn hver fjerde som ser det som meget eller ganske sannsynlig at de vil ta en jobb eller engasjementer i kommunikasjonsbransjen. Blant kommunikatørene er det 15 prosent som ser det som meget eller ganske sannsynlig at de vil bytte til journalistikken.

I denne delen av mediebransjen er de spurte også mer bastante om at de ikke vil bytte jobb. Tre av fire sier at det er ganske eller meget usannsynlig at de vil gå til journalistikken, mens ni prosent sier de ikke er sikre om de vil ta en slik jobb i fremtiden.

Tilsvarende er det 20 prosent blant journalistene som er usikre på om de vil ta seg jobb i kommunikasjonsbransjen. Halvparten av de spurte, eller 53 prosent, sier det er ganske eller meget usannsynlig at de vil ta jobb eller engasjement i kommunikasjonsbransjen.

Kommersielt

Daglig leder i Mediabemanning, Henrik Sandberg sier til Journalisten at det er flere grunner som spiller inn i forhold til de store forskjellene mellom de to yrkesgruppene. Først og fremst mener han at de som går fra journalistikken og over i kommunikasjonsbransjen ønsker å bruke sin redaksjonelle erfaring til å bidra bredere inn i kommunikasjonsprosessene hos Norske selskaper. Sandberg mener disse trolig ønsker å bruke sine erfaringer mer kommersielt og på en bredere flate enn de får mulighet til i redaksjonene.

– Når vi snakker med folk som vil over på byråsiden, forteller disse at de har gjort seg noen erfaringer som de mener kan komme andre selskaper til gode. Mange har lyst til å jobbe med et bredere kommunikasjonsperspektiv i forhold til omdømme, merkevarekjennskap og hvordan PR/informasjon kan bidra til å selge varer og tjenester, eller bidra med internkommunikasjon, forteller Sandberg.

Lønn

Sandberg understreker at det også ligger et lønnsløft blant motivatorene for å bytte jobb. Dette spiller nok også inn i forhold til at så mange som 75 prosent av de spurte kommunikatorene forteller at det er usannsynlig å gå fra kommunikasjonsbransjen til journalistikken.

Når det gjelder kommunikatorene tror han at de ikke vil tilbake som journalister igjen som følge av at de kan oppleve arbeidet som begrensende.

– De vil ved et jobbytte trolig ikke få samme innflytelse opp mot toppledelse eller ledergruppe som de har i kommunikasjonsfirmaet. Og så lønn selvfølgelig, det er ikke fristende å gå ned i lønn.

Powered by Labrador CMS