Annonsefallet øker

Mediebyråene bruker stadig mindre på annonsekjøp.

Fallet så langt i år er på 1,1 prosent av omsetningen fra mediebyråene som rapporterer til Mediebyråforeningens Mediebarometeret. Det tilsvarer 64 millioner kroner av en akkumulert omsetning på 5,867 milliarder kroner ved utgangen av september.

Fall

Det er særlig innenfor dagspressen fallet er synlig. Omsetningen falt med 15,2 prosent til 1,192 milliarder kroner. Sammenlignet med omsetningen ved samme tid i fjor tilsvarer det et fall på 213 millioner kroner.

Ukepressen og magasiner opplever en omsetningssvikt på 25 millioner kroner, eller 9,1 prosent.

Radio går tilbake 1,2 prosent eller tre millioner kroner, mens fagpressen så langt i år har mistet 7,6 prosent eller 3,5 millioner av omsetningen fra mediebyråene.

Vekst

I motsatt ende befinner internett og TV seg. Sistnevnte økte omsetningen med 6,8 prosent eller i overkant av 140 millioner kroner og har så langt i år omsatt for 2,239 milliarder kroner.

nett økte omsetningen med 14,2 prosent. Mens det ved samme tid i fjor ble omsatt for 827 millioner, er beløpet ved samme tid i år på 945 millioner.

– Internett nærmer seg 1 milliard i omsetning gjennom våre medlemmer, og beholder posisjonen med størst prosentvise fremgang, 14,5 % så langt i år, sier Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen.

 

Powered by Labrador CMS