Mens det i fjor ble omsatt reklame for 3,50 milliarder kroner i første tertial, ble det i år omsatt for 3,31 milliarder, opplyser daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Foto: Julianne Leikanger/Mediebyråforeningen
Mens det i fjor ble omsatt reklame for 3,50 milliarder kroner i første tertial, ble det i år omsatt for 3,31 milliarder, opplyser daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Foto: Julianne Leikanger/Mediebyråforeningen

– Dagspresse fortsetter å falle sterkt i reklamemarkedet

Fremdeles tregt i markedet.

Publisert Sist oppdatert

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for 1. tertial 2019 er klart. Etter årets fire første måneder ser vi en negativ utvikling i reklamemarkedet på 5,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

April isolert sett hadde en tilbakegang på 1,1 prosent.

– Det er positivt at markedet ikke går mer ned enn 1,1 prosent når vi vet at påsken var en del av april måned i år. Sånn sett tar vi igjen litt av det tapte – og vi er minus 5,4 prosent ned i forhold til første tertial i fjor, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i en pressemelding.

Mens det i fjor ble omsatt reklame for 3,50 milliarder kroner i første tertial, ble det i år omsatt for 3,31 milliarder.

– Til sammenligning var vi 7,0 prosent ned etter årets første kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sånn sett så opererer vi med et lavere minustall i første tertial sammenlignet med første kvartal, sier Larsen.

Isolert sett hadde TV en nedgang på 4,7 prosent i april måned. Akkumulert for årets fire første måneder lander man på minus 8,3 prosent.

– TV faller fortsatt. Det er klart at det merkes når den største reklamebæreren ifølge våre målinger faller såpass mye. TV har tyngde i det norske mediemarkedet.

Internett hadde en oppgang på 3,2 prosent i april, som betyr at man i årets fire første måneder lander på minus 1,2 prosent for internett som reklamebærer, skriver Mediebyråforeningen. Akkumulert er det mobil/tablet som viser størst vekst med 11,6 prosent, mens display faller med 9 prosent i samme periode.

Dagspresse fikk en oppgang i april på 6,3 prosent – og det førte til minus 9 prosent akkumulert for perioden.

– Dagspresse fortsetter å falle sterkt i reklamemarkedet, og det er også i tråd med fallende opplagstall og lesertall gjennom mange år. Sånn sett er det ingen bombe, sier Larsen.

Mediebyråforeningens Mediebarometer viser netto innrykket medieomsetning måned for måned, etter rabatter og før eventuelle provisjoner. Både medlemmer av Mediebyråforeningen og ikke-medlemmer rapporterer inn til Mediebarometeret.

Powered by Labrador CMS