Foto: Birgit Dannenberg
Foto: Birgit Dannenberg

Oppsigelsene i Dagbladet kan komme til uka

Drøftelsesmøtene snart over. Her er økselista.

Publisert Sist oppdatert

Mens redaksjonsklubben har valgt å bli stående utenfor forhandlingene om nedbemanningen i Dagbladet, har ledelsen og de tre andre klubbene valgt å fortsette. Totalt vil mer enn 50 årsverk bli fjernet fra Dagbladets bemanning i år.

35 årsverk skal kuttes i papiravisen, mellom 10 og 12 tas på nett. I tillegg kommer seks som skal ut via AFP.

Årsaken til at redaksjonsklubben har valgt å bryte forhandlingene er at det ikke er rom for sluttpakker i Dagbladets økonomi. Administrerende direktør Terje Wibe i Dagbladet skriver i sitt drøftingsgrunnlag det er få tegn til bedring i Dagbladets inntekter.

Snarlig

Wibe opplyser at prisøkninger på løssalgsavisa har hjulpet, men: «Dette virkemidlet er nå oppbrukt.»

Ansatte i Dagbladet Journalisten har vært i kontakt med, venter at medarbeidere kan bli kalt inn til samtaler allerede neste uke, i forkant av at oppsigelsesbrevene sendes ut. De tror oppsigelsene vil bli effektuert allerede i januar.

I notatet skriver Wibe at drøftelsene må være gjennomført 14. januar, og at nedbemanningen må skje raskt for at Dagbladet skal «komme ned på et bærekraftig kostnadsnivå så snart som mulig.»

Papiravisen

I papiravisen nedbemannes desken og fotoavdelingen hardest. Fotoavdelingen foreslås lagt ned, og sju av 18 hjemler skal kuttes. På desken er det før nedbemanningen over 30 medarbeidere. Her opereres det med forskjellige tall på rammene for kutt. Et tall som går igjen er at desken reduseres med 16,6 årsverk.

Ifølge skrivet til Wibe skal en ny desk bestå av tre team med seks mennesker i hvert team. Det blir også mer malstyring, spesielt på magasinene Fredag og Søndag.

Samtidig er faktaavdelingen med sine fire årsverk foreslått avviklet.

Wibe skriver at alle avdelinger vil måtte kutte og at man vil identifisere overtallighet over hele bedriften. Men i skrivet er det ingenting som tyder på at det er identifisert kutt i ledelse, administrasjon eller salgsavdelingen.

80.000 aviser

Wibe åpner notatet med å klargjøre premissene for drøftingene klare ved en presentasjon av Dagbladets opplagsutvikling.

«Budsjettert opplag for 2010 innebærer at Dagbladets opplag er mer enn halvert på kun fem år.» Det innebærer at ledelsen har tatt høyde for at gjennomsnittsopplaget i år vil havne rundt 80.000 aviser. I 2005 var snittopplaget til Dagbladet på 162.000 eksemplarer.

Wibe har tidligere sagt til Journalisten at Dagbladet har hatt løssalg som er langt under ambisjonsnivået i avisen.

På nett

I DB Medialab er det først og fremst de skrivende det går ut over. Wibe foreslår at Magasinet på nett reduseres fra tre til ett årsverk, men det fordrer at Magasin-miljøet også leverer til nett. Ytterligere fem skrivende foreslås kuttet i tillegg til at omorganiseringen til felles redaksjon for plattformene bidrar med enda ett årsverk.

I tillegg foreslås to årsverk kuttet i utviklingsavdelingen.