Konsernsjef Are Stokstad presenterte Amedias resultater i første kvartal 2015. Foto: Birgit Danneberg
Konsernsjef Are Stokstad presenterte Amedias resultater i første kvartal 2015. Foto: Birgit Danneberg

Bedring for Amedia

Kostnadskutt, avvikling av virksomheter, redusert annonsefall og god digital abonnementsvekst gir positive utslag.

Publisert Sist oppdatert

Forbedringsarbeidet i Amedia gir resultater, slår konsernet fast i en pressemelding fredag. Etter de tre første månedene av 2015 har konsernet et brutto driftsresultat (EBITDA) fra ordinær drift på 65 millioner kroner. Dette er en framgang på 35 millioner fra tilsvarende periode i fjor.

Redusert annonsefall og betydelige kostnadsreduksjoner er hovedårsakene til resultatforbedringen, heter det.

En tredel digitalt

Digitale inntekter blir stadig viktigere for Amedia. Antall digitale abonnenter er i kraftig vekst. 265.000 abonnenter er nå knyttet til konsernets innloggingsløsning, aID, og veksten i første kvartal var på 41 prosent.

– Skriver dere det tallet gjør dere feil, fordi det øker hele tiden. Det var tre tusen flere da jeg gikk hit på presentasjonen. Når jeg kommer opp igjen er det nok høyere, sa Stokstad da han presenterte kvartalsresultatet. 

Konsernets digitale annonseinntekter var på 139 millioner kroner i kvartalet og utgjør nå nær en tredel av annonseomsetningen.

– Vi gjennomfører omfattende tiltak for å tilpasse organisasjonen til utviklingen i markedet og for å bygge digitale kundeforhold til våre abonnenter. Vårt digitale tilbud blir stadig rikere og mer variert. Vi er samtidig tilfreds med at forbedringsarbeidet gir så positive utslag på resultatene, sier konsernsjef Are Stokstad i pressemeldingen fredag.

Synkende omsetning

Driftsinntektene til Amedia var 1.043 millioner kroner i kvartalet, mot 1.170 millioner i samme periode 2014. Samtidig ble kostnadene redusert til 979 millioner (1.140 millioner). Både inntekts- og kostnadsnedgangen skyldes til dels salg og nedleggelse av virksomhet. Justert for dette synker inntektene med 7 prosent og kostnadene med 10 prosent sammenlignet med året før.

Saken fortsetter under grafikken.

Sett markøren på søylene for å se detaljerte tall. I boksene øverst i den interaktive grafikken kan du velge mellom kvartalsvise driftinntekter og brutto driftsresultat (EBITDA) for de største mediekonsernene det siste året. Ved hjelp av rullegardinmenyen over konsernnavnene kan du isolere tallene for ett eller flere av konsernene.

Amedias opplagsinntekter går ned med 12 millioner i kvartalet. Om lag halvparten av nedgangen er knyttet til salg av virksomhet. Øvrig nedgang skyldes merverdiavgift på digitale abonnement.

– Vi har i kvartalet lansert flere eksklusive innholdstilbud til våre digitale abonnenter. Eavisen Ekstra og rettigheter til liveoverføring av fotballkamper i Oddsenligaen skaper merverdi for kundene og gjør abonnementsproduktene mer attraktive. Dessverre belastes nytt og bedre redaksjonelt innhold fortsatt med merverdiavgift, sier Stokstad i pressemeldingen.

På presentasjonen utdypet konsernsjefen at antall brukere av Amedias eavisløsninger økte betydelig etter at Ekstra ble lansert.

– Vi har hatt en vekst på nær 50 prosent, sa Stokstad.

8 prosent annonsenedgang

Amedias annonseinntekter var for sammenlignbare aviser 8 prosent lavere enn året før. Nedgangen er mindre enn i foregående perioder. Annonseinntektene på papir var i kvartalet 12 prosent lavere enn fjoråret, mens veksten i den digitale annonseomsetningen endte på 9 prosent.

Det er langt lavere enn i tidligere kvartaler, og Amedia har operert med et mål for digital inntektsvekst på 20 prosent.

– Vi har ambisjoner om rundt 20 prosent. Og ligger nå akkumulert litt under det, men svært nært, og er ikke fornøyd med 13 prosent som vi har nå i annet kvartal. Vi må være høyere, uttalte Stokstad til Journalisten 29. august i fjor, da han presenterte resultatet for andre kvartal.

I dag sier konsernsjefen om første kvartal 2015:

– Utviklingen avspeiler de endringene vi ser i markedet og kommer ikke overraskende. Det er et betydelig press i markedet, og vi jobber kontinuerlig med å møte utviklingen med offensive grep. Vi følger utviklingen innenfor programmatisk annonsesalg nøye.

Stokstad la til på presentasjonen at resultatet er preget av noe bedre annonseutvikling enn i de siste kvartalene.
 
– Det er noe fall på papir, men en kraftig mobilvekst.

Lokale Medier viktigst

Det meste av resultatframgangen i Amedia kommer fra virksomhetsområdet Lokale Medier Norge, som omfatter de 63 mediehusene i konsernet samt trykk, distribusjon og andre støttefunksjoner. Forbedringsarbeidet i mediehusene sikrer et godt kvartlsresultat.

Området Digitale Medier består av Digitale Medier 1881 og Karriere.no og vil etterhvert også omfatte Prisguide.no. Området leverer et brutto driftsresultat på 6 millioner av en samlet omsetning på 49 millioner. Resultatet preges av at Karriere.no er i vekstfasen.

Trykkerivirksomheten i Russland leverer et svakere resultat enn foregående år, hovedsakelig som følge av en sterkt svekket rubel. Underliggende drift er fortsatt god.

Satser på journalistikk

Konsernsjef Are Stokstad forventer fortsatt betydelige bevegelser både i annonsemarkedet og lesermarkedet. Han mener avisenes viktigste oppgave i 2015 er å utvikle journalistikk som gir et solid finansieringsgrunnlag gjennom digitale abonnement.

– Det er avgjørende å bygge sterke digitale relasjoner til både lesere og annonsører. Det krever løpende innovasjon og utvikling av produkter og tjenester. Vi tar nå leserne med på en spennende digital reise. Amedia har et unikt innhold som vi har stor tro på, og vi erfarer at folk er villige til å betale for digitalt innhold når de opplever at det representerer en merverdi, sier Stokstad.