Avgjørelsen fra EU-domstolen bekrefter situasjonen i Norge, mener opphavsrettsadvokat. Foto: Cédric Puisney/Flickr.com
Avgjørelsen fra EU-domstolen bekrefter situasjonen i Norge, mener opphavsrettsadvokat. Foto: Cédric Puisney/Flickr.com

EU-domstol: Dyplenking er lov

Men kun til åpent, tilgjengelig innhold. Opphavsrettsadvokat mener avgjørelse bekrefter norsk praksis.

Slik konkluderer en avgjørelse fra Den europeiske unions domstol i en tvist mellom fire svenske journalister og Retriever Sverige.

Tap

Uenigheten dreier seg om medieovervåkingsselskapet kan dyplenke til artikler som lå tilgjengelig på Göteborgs-Postens nettsted og som journalistene hadde skrevet. Disse artiklene lenket Retriever til som del av sin medieovervåkingstjeneste. Journalistene mener selskapet har lenket på en slik måte at kundene ikke er klar over at de sendes videre til et annet nettsted. Retriever er uenig, og mener det samme framgår.

Journalistene gikk ifølge svenske Computerworld til sak mot – og krevde erstatning fra – Retriever. Men selskapet vant fram i første rettsinstans.

Publikum

EU-domstolen vurderer tvisten opp mot unionens opphavsrettsdirektiv fra 2001 og konkluderer med at lenking er underlagt opphavsretten. Men siden artiklene det lenkes til er gjort gratis tilgjengelig på nettavisen, konkluderer domstolen at Retrievers tjeneste ikke tilbyr dem til noe nytt publikum. Det betyr ifølge vurderingen at «tillatelse av opphavspersonene ikke er påkrevet» i dette tilfellet.

Avgjørelsen betyr samtidig at innhold som er beskyttet, som av betalingsmur, ikke er gjort tilgjengelig for offentligheten. Det innebærer at slike artikler ikke kan lenkes opp for et nytt publikum uten opphavspersonenes tillatelse.

Norske forhold

Rune Opdahl, advokat i Wiersholm, har hjulpet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i saker knyttet til opphavsrett. Han sier at EU-domstolens konklusjon ikke representerer noe særlig nytt for norske forhold.

– Alminnelig, lojal lenking har vært lov i Norge. Napsterdommen i 2005 tilsa at vanlige lenker er ok. I Sverige har det vært litt mer uklart fordi man har hatt dommer som har indikert det motsatte, sier Opdahl, og understreker at dommen må leses i lys av den konkrete svenske saken.

Punktet hvor advokaten leser noe nytt ut av avgjørelsen dreier seg om lenker hvor det kan være tvil om leseren er sendt videre til et nytt nettsted eller ikke.

– EU-domstolen uttaler tilsynelatende at det vil være det samme om brukeren ikke henvises til nettstedet, men at nettstedet hentes til brukeren. Det kan være noe nytt, men uttalelsen er såpass knapp at det er vanskelig å vite om det virkelig er det EU-domstolen mener.

Opdahl understreker at dommen ikke tar stilling til i hvilken grad det er lov å lagre utdrag av artikler, som overskrift og ingress i egne databaser.

– Uttalelsen sier heller ikke noe om det underliggende tekniske arbeidet en søkemotor må gjøre, som indeksering av innholdet. Og den drøfter ikke i hvilken grad det kan være i strid med markedsføringslovens bestemmelse om god forretningsskikk.

Ny rettsrunde

Det svenske journalistforbundet har skrevet at Retriever-søksmålet handler om det skal være tillatt å tilby betalende kunder innhold uten å betale opphavspersonen.

– Retriever selger en kommersiell tjeneste der de selv ikke produserer innholdet. Da er det selvsagt for oss å prøve hvordan slike inntekter kan komme de journalister og medlemmer som faktisk har skrevet artiklene til del, sier leder Jonas Nordling i Svenska Journalistförbundet i en pressemelding.

Ifølge det svenske journalistforbundet er uttalelsen fra EU kun veiledende. Saken går nå tilbake til den svenske rettsinstansen, Svea Hovrätt, som tilsvarer lagmannsretten i Norge. 

Powered by Labrador CMS