A-pressen må vente

Medietilsynet trenger mer tid på å fatte vedtak om oppkjøpssaken.

Medietilsynet har tidligere varslet at de vil fatte et endelig vedtak i saken om A-pressens oppkjøp av Edda Media i månedsskiftet mai/juni. Men for en knapp måned siden varslet tilsynet at de vurderer å gripe inn mot oppkjøpet.

– Flere samtaler

Nå trenger tilsynet mer tid på å behandle saken.

– Det har sammenheng med at også Konkurransetilsynet har en sak. Vi samtaler med A-pressen om en mulig minnelig løsning samtidig med at A-pressen har kontakt med Konkurransetilsynet i den parallelle saken, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn.

Han sier det er viktig at tiltakene samtalene kan føre til, ikke skaper problemer for løsninger med det andre tilsynet. Guthus legger til at det ikke nødvendigvis betyr at avgjørelsene fra de to tilsynene kommer samtidig.

Medietilsynet har hatt samtaler med A-pressen på ulike nivåer, men Guthus vil ikke si noe om forslag mediekonsernet har presentert.

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i samtalene. 

Den endelige fristen for Medietilsynet til å fatte et vedtak er 30. juli.

Powered by Labrador CMS