Mener 2011-opplagstallene er riktigst

Ut fra at A-pressen kjøpte Edda Media i månedene rundt nyttårsskiftet.

Tirsdag skrev Journalisten at Polaris Media mener Medietilsynet legger feil opplagstall til grunn i sitt høringsnotat om A-pressens kjøp av Edda Media.

Duppet under grense

– Medietilsynets anvendelse av ennå ikke offentlige opplagsdata ved transaksjonstidspunktet skaper uheldig presedens. Medieselskaper kan «spekulere» i forventet endring eller sågar påvirke eksisterende eierandeler ved å gjøre strukturelle endringer i etterkant av eventuelle større erverv, skriver mediekonsernet i sin høringsuttalelse.

I et brev datert 9. februar fra advokatfirmaet Wikborg Rein, som representerer A-pressen, skriver de at opplagstallene for 2010 gir A-pressen og Edda Media henholdsis 17,5 og 10,1 prosent av det nasjonale dagspresseopplaget.

2011-tallene viser at Edda Media dupper under 10-prosentgrensen og at oppkjøpet dermed går klar av grensen for inngrep etter krysseierskapsregelen.

– Gir riktig bilde

Rådgiver Hanne Sekkelsten i Medietilsynet sier at tilsynet har lagt tallene for 2011 til grunn fordi de mener det gir et mest riktig bilde av dagens situasjon.

– Vi vurderte at det var riktig å gjøre. Kjøpsavtalen ble underskrevet i desember 2011 og endelig avtale inngått i 2012, forklarer Sekkelsten.

Ikke avgjort

Men hun legger til at tilsynet vil lytte til alle innspill som kommer inn gjennom høringsrunden. Fristen for å sende innspill går ut på fredag.

– Vi skal lese alle høringsuttalelsene og vurdere saken nærmere. Vi ser det er forskjellige synspunkter, og det blir feil å komme med enkeltinnspill nå.

Tilsynet har frist på seg til 30. juli å fatte et vedtak om og eventuelt hva de ønsker å gjøre med Edda-kjøpet. Men de regner med å ha saken ferdigbehandlet i månedsskiftet mai/juni.

Powered by Labrador CMS