Olemic Thommessen, Høyre. Arkivfoto:Kathrine Geard
Olemic Thommessen, Høyre. Arkivfoto:Kathrine Geard

Vil legge om støtten

KOMMENTAR: Regjeringen fraværende i mediepolitikken, mener Høyres Olemic Thommesen.

Publisert Sist oppdatert

Av all svartmalingen Helga Pedersen presterer om Høyres mediepolitikk var ikke dette det verste. Før jul hadde regjeringen laget en beregning som viste at 100 aviser ville gå konkurs straks med Høyres og Frps politikk.

Høyre tar ønsket mediemangfold på alvor og vil selvsagt føre en ansvarlig politikk som ikke dramatisk endrer rammebetingelsene over natten slik AP mange steder hevder. Vårt utgangspunkt er ønsket om en mediepolitikk som bidrar til nødvendig omstilling til en digital tidsalder, og som bringer videre sentrale verdier i norske utgivertradisjoner. Jeg tenker da blant annet på et faglig bevisst journalistisk miljø, ønsket om gravende journalistikk, respekt for redaktørplakaten og  den etiske debatt som ligger i kjølvannet av Pressens faglige utvalg.

Regjeringen har dessverre, tross store endringer i mediebransjen, ikke bidratt særlig til å styrke redaksjonene inn i en ny tid.  Det er riktig at Høyre gjør et kutt i produksjonstilskuddet til avisene, blant annet i form av å legge inn et tak for hvor mye produksjonstilskudd en enkelt avis kan få. Det er gammel politikk og henger sammen med at vi mener produksjonstilskuddet ikke har fungert godt nok som virkemiddel.

Vi vil i fremtiden se produksjonstilskuddet i sammenheng med andre grep i virkemiddelapparatet. Vi tenker oss at deler av produksjonstilskuddet kunne være omformet til en omstillingsstøtte for bedre overgang til digital plattform. Vi ønsker å gå gjennom hele mediestøtten for å luke ut de delene som i dag diskriminerer og vanskeliggjør digital formidling.

Mediemomsen er her antagelig det viktigste grepet. Høyre går for 8 prosent slik MBL har foreslått. Vi mener regjeringen ikke har utnyttet det handlingsrommet EØS-avtalen gir for å få dette til.

Når det gjelder NRK, mener vi denne institusjonen blir viktigere i årene som kommer. Vi ønsker lisensfinansiering så lenge teknologien gjør den mulig, og vil alternativt finansiere NRK over statsbudsjettet.

Med regjeringens fravær i mediepolitikken er det forståelig at de forsøker å snakke om noe annet ved å forsøke å klistre Høyre til Frps politikk. Den viktige mediedebatten ligger imidlertid ikke der. Det viktige nå er å bidra til en god utvikling for norske mediehus som gir økonomi og rammebetingelser for å videreføre stolte medietradisjoner inn i en ny tid.

Olemic Thommessen er Høyres mediepolitiske talsmann. Han er stortingsrepresentant for Oppland.

 

Powered by Labrador CMS