Midlertidig ansatt tapte mot DN

Klikkene bidro til avgjørelsen. 

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var i begynnelsen av september at en tidligere midlertidig journalist i DN Nye Medier og i Dagens Næringsliv gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver med krav om fast ansettelse

Journalisten, som ønsker ikke å bli navngitt, mener hun har krav på fast jobb etter å ha fylt to midlertidige prosjektstillinger gjennom mesteparten av 2013.

Den kvinnelige journalisten har vært tilknyttet Dagens Næringsliv (DN) siden 2011, men har ikke jobbet i avisen siden siste stilling utløp ved nyttår. Hun krever fast ansettelse i avisen, samt erstatning. Mediehuset på sin side avviser kravet.

 Journalisten arbeidet på nett for Livstilsredaksjonens seksjoner Aktiv og Talent. Nyhetsredaktør Tor Magne Nondal argumenterte i retten at dette er en “fremmed fugl” i resten av stoffmiksen til avisen. Fungerende leder for seksjonen, Anita Hoemsnes avviste i retten at der her var snakk om lufting av den ansatte, noe som ble påstått fra flere vitner under den to dager lange rettssaken. 

Få kilder 

 Det ble også vist til at journalisten gjorde andre jobber enn de to faste journalistene som leverte til papir. Blant annet gjennom énkildejournalistikk og oversettelse av saker fra utenlandske medier. Dette har også retten vurdert i dommen. 

 - Det var for en stor del tale om såkalt enkildejournalistikk i form av utspillssaker med fortløpende oppdateringer, samt desking fra internasjonale medier og forskningsrapporter. De to fast ansatte journalistene som leverte for Aktiv og Talent på papir, utviklet som regel sakene selv og baserte seg på flere kilder. Selv om det legges til grunn at N.N. (anonymisert av redaksjonen) er kvalifisert for å levere for Aktiv og Talent på papir, atskilte hennes arbeidsmetoder og -resultat seg således rent faktisk fra de to fast ansattes.

 - Utover at N.N. ser ut til å ha arbeidet en del mer med desking, gir bevisførselen derimot få holdepunkter for at hennes arbeidsmetoder og -resultat atskilte seg vesentlig fra de andre nettjournalistenes.

Få klikk

Videre i dommen har retten tatt stilling til seksjonens trafikktall på nett. Det vies til at disse i vårhalvåret 2013 er svekket med 20 prosent sammenlignet med samme periode året før. Likevel forlenges prosjektet og fra vår- til  høsthalvår synker trafikken med ytterligere 30 prosent, legger retten vekt på.

- Slik retten ser det tilsier ikke forlengelsen av prosjektet for Aktiv med seks måneder t N.N. var ulovlig midlertidig ansettelse.

- Siden retten er kommet til at den midlertidige ansettelsen av N.N. var lovlig slik at hun ikke har krav på fast ansettelse, er det ikke nødvendig for retten å ta stilling til spørsmålene om opphør og erstatning. Det er heller ikke grunnlag for gjeninntreden.

Frifunnet

En enstemmig rett frifinner DN, men mener saksøker slipper saksomkostninger. DN har ikke krevd sakskostnader knyttet til begjæringen.

Journalistens advokat, August Ringvold i NJ sier han tar dommen til etterretning og vil konferere med sin klient.

Powered by Labrador CMS