– Vi er tilbake på 2007-nivå

MiOs medlemmer kjøpte reklame for 7,2 milliarder kroner i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Reklamekjøpet fra mediebyråene tok seg godt opp i løpet av fjoråret. Ifølge en melding fra Mediebyråenes Interesseorganisasjon, MIO, økte reklameomsetningen fra deres medlemmer med 632 millioner kroner i fjor.

Den akkumulerte omsetningen for 2010 fra byråene endte på 7,250 milliarder kroner. Det betyr en vekst på 9,5 prosent fra året før.

Desember avsluttet året sterkt, selv om veksten var noe svakere enn den var for hele året med en økning på 6,9 prosent vekst for måneden isolert.

Kraftig

Største mediekanal er fortsatt TV som i løpet av fjoråret økte omsetningen med 12,8 prosent til over 2,3 milliarder. Markedsandelen til TV økte med nesten en prosent til 31,9 prosent. Og ligger dermed et halvt hestehode foran dagspressen som har en andel av markedet på 28,4 prosent, hvilket er en tilbakegang på ett prosentpoeng fra i fjor. Også i dagspressen økte omsetningen i fjor, opp 5,9 prosent til like over to milliarder kroner.

Internett var den klare vekstvinneren blant mediekanalene som har redaksjonell tilknytning. MiOs medlemmer kjøpte reklame verdt 969 millioner kroner i fjor, det er en økning på 13,1 prosent fra 2009. Nettet har ved utgangen av fjoråret en markedsandel på 13,4 prosent.

Moderat

Radiobransjen opplevde store endringer i løpet av fjoråret da landet så nye radiostasjon-kjeder vokse fram gjennom P5 og Radio Metro. Samtidig som dette har skjedd økte også omsetningen i bransjen med 7,7 prosent til 319 millioner kroner. Radio tapte 0,1 prosent i andel.

Magasin- og ukepressen hadde en mer moderat vekst på 3,5 prosent til 299 millioner kroner. Det innebærer at mediekanalen nå har en markedsandel på 4,1 prosent som er en tilbakegang på 0,3 prosent.

Stille

Fagpressen har etter sommeren opplevd en gjennomgående tilbakegang i omsetningen fra MIOs medlemmer, men får året akkumulert fikk kanalen en vekst på 0,7 prosent. Fagpressen er den desidert minste mediekanalen med redaksjonell tilknytning og hadde i fjor en omsetning på 63,2 millioner kroner, og det aller meste av deres annonsesalg går utenom byråene.

Styreleder Helge Onsum i MIO sier i en melding de nå ser tydelige konturer at paradigmeskiftet som tidligere er blitt varslet, og at annonsørene nå har på en helt annen måte enn før tilpasset seg den digitale virkeligheten.

– Akkumulert ble veksten i mediemarkedet så kraftig at vi nå er tilbake på 2007 nivå blant mediebyråene.

Powered by Labrador CMS