Foto: Sergey Sukhorukov/Crestock.com
Foto: Sergey Sukhorukov/Crestock.com

Fagpressen reklamevinner i mars

Fagpressen mest fram, mens TV går tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Etter årets første kvartal er omme, er det tydelig at reklameveksten er tilbake – selv om den er svak.

Per 31. mars økte medieomsetningen fra Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MiO) medlemmer med 1,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Det innebærer at det fra disse mediebyråene er blitt omsatt reklame for 1,73 milliarder så langt i år. Ser vi på måneden før det igjen var veksten på 3,7 prosent. At veksten i mars var svakere skyldes påsken.

Opp

Fagpressen, som Journalisten er en del av, går mest fram blant de redaksjonelle mediekanalene. Mediebyråene har så langt i år plassert 16 millioner kroner i kanalen, men dette endrer ikke på markedsandelen som er stabil sammenlignet med fjoråret på 0,9 prosent.

Av de store mediekanalene er dagspressen vinneren så langt, med en fremgang sammenlignet med i fjor på 5,6 prosent. Det er blitt kjøpt reklameplass for 504 millioner kroner, 26 millioner mer enn ved samme tid i fjor. Dermed øker også markedsandelen fra 28,1 prosent til 29,1 prosent, men dagspressen er langt fra landets største markedskanal sett med MiOs øyne.

Internett går også fram i perioden. Mediebyråene har plassert i overkant av 239 millioner kroner, hvilket er ni millioner mer enn fjoråret. Det tilsvarer en fremgang på fire prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Markedsandelen er svakt opp til 13,8 prosent.

Fall

Ukepressens tilbakegang fortsetter og er på 1,2 prosent så langt i år. Mediekanalen omsatte reklame fra MiOs medlemmer for 68 millioner kroner første kvartal, og taper dermed markedsandeler.

Heller ikke i radiobransjen er det fremgang, til tross for at lokalradiomarkedet har fått nye kommersielle aktører i storbyene. Omsetningen falt med 3,4 prosent til 73,6 millioner kroner. Markedsandelen er tilbake og er etter første kvartal på 4,3 prosent.

Målt i kroner og øre er det den største mediekanalen som går mest tilbake. TV-bransjen så omsetningen fra MiOs medlemmer falle med i overkant av 17,5 millioner kroner til like under 544 millioner. Det innebærer at avstanden mellom TV og Dagspresse er redusert betraktelig sammenlignet med fjoråret, men TV er fortsatt den mest foretrukne markedskanalen til MIO og holder stand med en andel på 31,4 prosent.

Powered by Labrador CMS