Avisa Møre felt på to punkter for manglende samtidig imøtegåelse

Skulle kontaktet klager før publisering.

Klager er Helse Møre og Romsdal, som reagerte på at de ikke ble kontaktet før publisering.

Møre mener selv at helseforetaket ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) var av en annen oppfatning:

«Helse Møre og Romsdal var, slik utvalget ser det, en sentral og relevant kilde. Utvalget mener fraværet av denne kilden påfører publiseringene en så stor mangel, at det også er et brudd på VVP 3.2, om bredde og relevans i valg av kilder»‚ skriver utvalget.

Møre ble dermed felt på både 4.14 og 3.2.