Betydelig underskudd for MTG

Engangsomkostninger til omfattende spareprogram trekker resultatet kraftig ned. 

Publisert Sist oppdatert

Det nordiske mediekonsernet, som blant annet eier TV3, P4 og Viaplay, må notere seg for et tresifret millionunderskudd i årets tredje kvartal. Den viktigste årsaken er omkostninger knyttet til omstruktureringer og spareprogram.

Omsetningen økte fra 3,7 til 3,8 milliarder kroner i tredje kvartal, som likevel endte med et resultat før skatt på minus 415 millioner svenske kroner (som for tiden er tilnærmet lik den norske kronen i verdi). Spareprogrammet, som ble presenteret i slutten av august og omfatter nedbemanning av om lag 300 årsverk, belaster kvartalsregnskapet med 700 millioner svenske kroner.

Konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann understreker at innsparingene vil gi positiv effekt på lang sikt.

- Vi implementerer et omstruktureringsprogram i stor skala. Det skal bringe våre lokale virksomheter tettere på kundene. Over tid vil det generere 600 millioner svenske kroner i besparelser, som i hovedsak vil bli reinvestert, skriver Madsen Lindemann i regnskapsrapporten.

Ifølge Dagens Industri hadde analytikerne ventet et underskudd som var omkring 100 millioner større enn regnskapet viser.

Powered by Labrador CMS