Møter Dagens Næringsliv i retten

Journalist krever fast jobb i avisen.

Det er satt av to dager til rettssaken i Oslo tingrett denne uken. Striden dreier seg om en journalist i 30-årene har rett til å få fast jobb etter å ha fylt to midlertidige prosjektstillinger gjennom nesten hele fjoråret.

Den kvinnelige journalisten har vært tilknyttet Dagens Næringsliv (DN) siden 2011, men har ikke jobbet i avisen siden siste stilling utløp ved nyttår. Hun krever fast ansettelse i avisen, samt erstatning. Mediehuset på sin side avviser kravet. 

Saksøkte ønsker ikke å kommentere saken, og ber om ikke å bli identifisert. Advokat August Ringvold i Norsk Journalistlag (NJ) skal føre saken. Han ønsker heller ikke å kommentere den.

– Jeg har absolutt ingen kommentar i denne saken, sier Ringvold.

Midlertidig ansettelse

Heller ikke Dagens Næringslivs advokat, Silje Stadheim Almestrand i NHO, ønsker å kommentere.

– Du har vel tilgang på sluttinnleggene. Det er det saken gjelder, sier Almestrand.

– Hva skal retten ta stilling til?

– Det er et spørsmål om midlertidig ansettelse i samsvar med arbeidsmiljøloven, og om det er en lovlig midlertidig ansettelse.

– Anstrengt økonomi

Ifølge sluttinnlegget fra saksøker gjelder ansettelsen et prosjekt med formål å øke trafikken til seksjoner på DNs nettutgave i den hensikt å generere større annonseinntekter. Journalistens advokat mener at arbeidet ikke har skilt seg fra den ordinære i virksomheten i en slik grad at det etter loven var å regne som midlertidig. 

DNs advokat skriver at satsingene journalisten var ansatt i var ment å ha tidsbegrenset varighet. Almestrand skriver videre at journalisten ikke er erstattet av andre etter at vedkommende sluttet. 

– Den økonomiske situasjonen i Dagens Næringsliv AS er anstrengt. Det skal gjennomføres kostnadsbesparelser, noe som får betydning for ansettelser med videre, heter det i sluttinnlegget. 

DN fikk ifølge siste resultatrapport fra eier NHST Media Group 22 millioner kroner i driftsresultat i andre kvartal - mot 27 millioner kroner i samme periode i fjor. 

Det vises også til at nettselskapet DN Nye Medier og Dagens Næringsliv ble slått sammen i fjor.

Blant de innkalte vitnene er nyhetsredaktør Tor Magne Nondal i DN, og klubbleder Åsne Haugli i DN og tidligere klubbleder Martin Riber Sparre i den gamle Dn.no-klubben.

Powered by Labrador CMS