Amund Djuve. Foto: Birgit Dannenberg.
Amund Djuve. Foto: Birgit Dannenberg.

DN sender 54 mill. til eieren

Og Djuve tok ut 2,5 mill. i lønn.

2010 ga Dagens Næringsliv et kraftig løft sammenlignet med det heller traurige 2009.

Driftsinntektene økte med 67 millioner kroner til 607,6 millioner kroner. Av disse kommer i underkant av 312 millioner kroner fra abonnement og løssalg, en økning på like under fire millioner kroner.

Mer annonser

Annonsemarkedet ser ut til å ha hentet seg særlig godt inn igjen for DNs del. Annonseinntektene i avisen steg med 63,7 millioner kroner, sammenlignet med året før og endte på 290 millioner kroner.

Samtidig som inntektene økte, forsvant også mer penger ut på kostnadssiden. I alt var beløp driftskostnadene seg til 532,4 millioner kroner. Rundt 19 millioner mer enn året før.

Mer frilanskjøp

Lønningene er i denne perioden redusert med fem millioner kroner, samtidig som antall årsverk i avisen er redusert med ett årsverk. I alt er det ved utgangen av 2010 195 årsverk i DN.

Lønna til sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve var i fjor på 2,5 millioner kroner.

Samtidig som at lønningene er redusert har posten for innkjøpt stoff økt betraktelig i perioden. Mens DN brukte 22,8 millioner kroner på å kjøpe innhold fra eksterne leverandører i 2009, hadde det økt til 30,5 millioner kroner i fjor.

Mer til eieren

For eier NHST Media Group må bunnlinjen være en hyggelig lesning. Driftsoverskuddet er økt fra 27,2 millioner kroner i 2009 til 75,1 millioner kroner i 2010.

Før skatt hadde avisen et overskudd på 79 millioner kroner, mot 31,5 millioner året før.

Samtidig som at resultatet er mer enn doblet, er også konsernbidraget mer enn doblet. DN har overført et bidrag til NHST på 54,3 millioner kroner. I 2009 var bidraget på 22,2 millioner kroner. 2,1 millioner kroner er avsatt til annen egenkapital.