Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: Kathrine Geard
Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: Kathrine Geard

Svakere fra DN

Når flaggskipet ikke lenger er like godt lastet, går det dårligere også for rederen.

Året har startet trått for Dagens Næringsliv og avisens eier NHST Media Group. Konsernet leverer et driftsunderskudd på 18 millioner kroner. Det er 145 prosent dårligere enn ved samme tid i fjor, viser tallene.

De samlede annonseinntektene i årets tre første måneder ble redusert med 3 prosent sammenlignet med i fjor. At fallet ikke var større skyldes ifølge meldingen vekst i annonseomsetningen i det globale forretningsområdet hvor blant annet Trade Winds og Upstream sorterer.

Venter globalvekst

 - Vi fortsetter med rundt 10 prosent vekst i Global, jevnt og trutt bedre resultater. Jeg tror det kommer til å bli en stor virksomhet, sier konsernsjef Gunnar Bjørkavåg.

De ansatte i DN har tidligere gått ut og vært kritiske til konsernets satsinger.

 I skrivende stund er det i underkant av 300 ansatte i forretningsområdet Global. Kvartalsregnskapet viser at kostnadene der økte med 6 prosent. Driftsunderskuddet var 7,5 millioner, en bedring på to millioner.

I hele konsernet, inkludert Morgenbladet, er det i overkant av 800 ansatte.

DNs omsetning falt med 5 prosent år mot år til 163,896 millioner kroner. Avisens inntekter utgjør godt over halvparten av mediekonsernets samlede omsetning.

Halvert avisoverskudd

Driftskostnadene ble redusert i perioden og DN, som også inkluderer TDN Finans, leverte et driftsoverskudd på 6,5 millioner kroner. Det er en halvvering fra året før.

Det er først og fremst annonseinntektene som svekker topplinjen til DN. Ifølge av meldingen kom det største fallet i mars.

Opplagsinntektene gikk tilbake i perioden og endte på 93 millioner kroner. I meldingen heter det at løssalgsinntektene falt med to millioner kroner, mens de digitale abonnementsinntektene økte.

Bjørkavåg sier til Journalisten at det er for tidlig å gå ut med tall, men at lanseringen av DN+ så langt viser vekst.

- Det skrikes ragnarok i bransjen. Er NHST skodd for å møte et fall slik andre mediehus nå opplever?

- Ja, vi har våre planer. Vi er sårbare for store annonsefall, men vi ser ikke noe 20 prosent fall i avisannonser slik andre gjør. Det tror vi lite på. Vi holder på lesertallene i DN. Det er stor styrke å ha i disse tider.

Av konsernets inntekter utgjør opplagsinntektene 45 prosent. Gjør ikke dette dere veldig sårbare for store skift i medievanene?

- Ja, men vi har veldig fremgang på digitale abonnement. Jeg tror vi vil ha høyere andel opplagsinntekter enn vi tradisjonelt har hatt.