Amund Djuve, Dagens Næringsliv, under presentasjonen av opplagstallene 200720080214Brukt på nett
Amund Djuve, Dagens Næringsliv, under presentasjonen av opplagstallene 200720080214Brukt på nett

DN sliter

Annonsemarkedet er dårligere.

Svakere annonsemarked tynger 3. kvartalsresultatet i NHST Media Group AS, som blant annet eier Dagens Næringsliv.

Finansuro tynger

Omsetningen i konsernet økte med to prosent fra tredje kvartal i fjor til samme periode i år. Konsernet endte på et negativt driftsresultatet på 8,7 millioner kroner mot et negativt resultatet på 2 millioner kroner i fjor.

I en pressemelding skriver konsernet at de hadde forventet en sterkere vekst enn resultatet. Årsaken til de sviktende resultatet er den internasjonale finansuroen har ført til færre annonseinntekter i juli og august. I september skal annonsetilgangen ha bedret seg i september.

Papir sikrer overskudd

Dagens Næringsliv fikk samlet et driftsresultat på 3,4 millioner kroner i perioden. Det er en resultatnedgang på 44 prosent siden samme periode i fjor da driftsresultatet endte på 6,1 millioner kroner.

Det er papiravisen som sikrer overskudd i virksomheten. Papiravisen bidrar med et driftsresultat på 5,7 millioner kroner mens nye medier har et negativt driftsresultat på 2,3 millioner kroner.

På den positive siden opplever selskapet økte opplagsinntekter som følge av flere abonnenter. Selskapet skriver imidlertid ikke i rapporten hvor stort opplaget var ved utgangen av tredje kvartal.

Vil kutte kostnader

Konsernet venter at den internasjonale finansuroen vil fortsette å påvirke konsernet de neste månedene. Selskapet vil derfor trappe opp arbeidet med å begrense kostnadene.

Konsernet skisserer opp tre områder de vil kutte kostnadene på. NHST vil ha på plass flere funksjoner på tvers av konsernet, bedre effektiviteten i de enkelte virksomhetene og innføre tiltak.