Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: Kathrine Geard
Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: Kathrine Geard

Svakere resultat fra NHST

Både omsetningen og resultatet i Dagens Næringsliv svekkes.

Publisert   Sist oppdatert

NHST MEDIA GROUP

NHSTs forretningsområder:
• Dagens Næringsliv: DN papir, D2, DN Nye Medier, TDN Finans.
• Global: Trade Winds, Upstream, Recharge, Intrafish Media/Fiskeribladet Fiskaren, alle med tilhørende nettsteder. Internasjonale magasiner om sjømat.
• Direct relations: Digital direktekommunikasjon gjennom Mynewsdesk, med vel 4.000 kunder (2012).
• Nautical Charts: Nautisk Forlag.
• Andre: De resterende operative virksomhetene i NHST. Det vil si morselskapet NHST Media Group, som selger tjenester til datterselskapene, samt Smartcom og Europower.

Mediekonsernet NHST fikk et driftsresultat på 30 millioner kroner i andre kvartal. Det er 3,5 millioner kroner mindre, tilsvarende 10,4 prosent, enn samme periode i fjor. Det melder mediekonsernet NHST i en pressemelding.

Resultatet før skatt endte på 20 millioner kroner, en svekkelse på 2 millioner fra samme tid i fjor.

NHST hadde samlet en omsetning på 324 millioner kroner i andre kvartal, uendret fra i fjor.

«I andre kvartal var det tre hovedtrender som preget NHSTs omsetningsutvikling; reduksjoner i
annonseinntektene, fortsatt kraftig vekst i service inntektene og at samlet omsetning i andre
virksomheter for førte gang var større enn DN,» oppsummeres det i rapporten.

DN ikke lenger størst

Mediekonsernet melder om store forskjeller i omsetningsutviklingen for de ulike forretningsområdene i andre kvartal. Dagens Næringsliv, som er det største, opplever en reduksjon på 8 prosent fra i fjor. Opplagsinntektene på konsernnivå er stabile, men annonseinntektene er ned 13 prosent.

Dermed øker annonsesvikten fra første kvartal, da annonseintektene var ned 5 prosent.

Dagens Næringsliv omsatte for 162 millioner kroner i kvartalet, ned fra 177 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det utgjør nøyaktig 50 prosent av hele omsetningen i NHST. Tilsvarende tall for første kvartal var 51,8 prosent. Det er første gang at DN ikke står for majoriteten av omsetningen i mediekonsernet.

Les også: Minus 15 millioner for DN-eier

Om tiden framover sier konsernet at fokuset på opplagsinntekter og redaksjonelt innhold står sentralt i strategien videre.

«Markedsforholdene i mediebransjen fortsetter å være utfordrende, særlig annonseinntektene. Trenden med fallende annonseinntekter har rammet i alle markeder, og i NHST’s kontekst, særlig i Norge,» skriver styret, som fortsetter:

«Resultatene i første kvartal var i vesentlig bedring, mens det i andre kvartal var flere svakere tegn. Fallet i lønnsomme annonseinntekter for de publisistiske områdene var større enn det en klarte å hente inn gjennom lavere kostnader el-ler nye inntekter. Det vil også kunne påvirke resultatene i tredje og fjerde kvartal i år.»

Digitalvekst

Det meldes om en vekst i digitale inntekter på 12 prosent. Totalt stod disse inntektene for 30 prosent av alle inntekter i kvartalet.

Blant de andre forretningsområdene Global, Nautical Charts og Direct Relations rapporteres det om en omsetningsvekst på mellom to og 36 prosent.

Les også: DN-ansatte kritiserer tapping