DN bidrar til å holde konsernet NHST flytende.
DN bidrar til å holde konsernet NHST flytende.

DN-eier NHST har større vekst på abonnement enn fall på annonser

Mens annonseinntektene falt med 45 millioner i fjor, økte abonnementsinntektene med 55 millioner.

Publisert Sist oppdatert

NHST Media Group leverte i fjor et driftsoverskudd på 27,2 millioner kroner. Det er mer enn en fordobling. Mye av årsaken til det er økte inntekter fra abonnement. Konsernets totale omsetningen økte for fjoråret med 4 prosent til 1,325 milliarder kroner.

Av disse utgjør abonnementsinntekter fra nyhetspublikasjoner som blant annet Dagens Næringsliv, TradeWinds og Upstream 530 millioner, hvilket er en økning på snaue 55 millioner kroner fra 2015. Det er særlig i de norske publikasjonene disse inntektene øker, opp 15 millioner kroner i fjerde kvartal i Norge og 1 million i de globale publikasjonene.

I fjerde kvartal isolert økte abonnementsinntektene med 13 prosent, eller 15 millioner kroner, til 138 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Annonseinntektene falt i perioden med 16 millioner. De totale driftsinntektene steg med like under 5 millioner kroner til 337,1 millioner for årets tre siste måneder. Driftsresultatet gikk fra 5 millioner i underskudd til 10 millioner i pluss fra 2015 til 2016.

I de norske publikasjonene økte inntektene med 12 millioner kroner i kvartalet, veksten skyldes også her vekst i abonnement, som steg med 16 millioner. Ifølge kvartalsrapporten var antall abonnenter ved utgangen av året høyere enn ved inngangen.

Morgenbladet bidro ifølge rapporten med overskudd for året. I 2016 omsatte ukeavisen for 50 millioner kroner og hadde kostnader på 49 millioner kroner.

De norske virksomhetene leverte et driftsoverskudd på 22 millioner kroner på kvartalet. Dette skyldes ifølge rapporten produktivitetsprogrammet i Dagens Næringsliv.

Driftskostnadene i konsernet fortsetter å øke. For fjoråret som helhet steg de med 4 prosent til 1,325 milliarder kroner. Det ventes at kostnadsprogrammet i fjor vil ha full helårseffekt fra første kvartal i år. Samt at leiekostnadene reduseres.

Det er foreslått utbytte på 3 kroner per aksje eller til sammen like under 3,9 millioner kroner.