Ingeborg Volan, NONA-leder og spesialrådgiver for sosiale medier i NRK, er ikke overrasket over svarene fra netthodene. Foto: Birgit Dannenberg
Ingeborg Volan, NONA-leder og spesialrådgiver for sosiale medier i NRK, er ikke overrasket over svarene fra netthodene. Foto: Birgit Dannenberg

Nei, de må ikke få sparken

KOMMENTAR: NONA ønsker ikke polarisering mellom “digitale” og “ikke-digitale” mediefolk.

Publisert Sist oppdatert

Det er blitt mye oppmerksomhet rundt Netthodeundersøkelsen 2014 de siste dagene. Dette er en årlig undersøkelse av holdninger og kompetanse vi i NONA får medieforsker Arne Krumsvik til å gjøre. Undersøkelsen gjøres blant folk som jobber med og er spesielt opptatt av nettmedier.

NONA, Norwegian Online News Association, er en bransjeforening som jobber for innovasjon og utvikling i nettmediene. Vi synes det er interessant å vite hva disse mener om bransjen sin.

Mener vi som forening at mediefolk som ikke har digital kompetanse bør få sparken? Nei.

 Frykt i bransjen

Derimot viste ett av mange spørsmål i undersøkelsen vi fikk utført at nærmere åtte av ti av de spurte mener at mangel på digital kompetanse bør kunne være grunnlag for oppsigelse. Som organisasjon ser vi dette som et uttrykk for to ting:

1) Folk som jobber digitalt i dag - og det er ærlig talt de fleste mediefolk - mener at digital kompetanse vil være avgjørende for at mediehusene skal kunne omstille seg til en medievirkelighet der størstedelen av mediekonsumet skjer på nett.

2) Mange som jobber med nett er relativt unge. De har ikke lang ansiennitet i mediehusene. De føler seg utsatt i nedbemanningsprosessene som foregår i bransjen. Og de opplever at det er urettferdig, gitt bransjens behov for omstilling.

 Kompetansekrav?

Er spørsmålene stilt i undersøkelsen en indikasjon på hvilken digital kompetanse vi mener bransjen trenger? Nei. De er derimot basert på spørsmålene enkelte mediehus selv har brukt i kartlegging av kompetansen internt. De har vært stilt i den samme undersøkelsen i flere år, og Arne Krumsvik har utdypet dette i et intervju med Journalisten.

Spørsmålene representerer en ganske enkel kvantifisering av grunnleggende nettjournalistisk kompetanse.

Begrepet «digital kompetanse» kan i dag romme langt mer. I dagens mediebilde handler journalistfaget i stor grad om å beherske digitale verktøy, effektivisere eget arbeid ved hjelp av digitale hjelpemidler og kilder, kjenne publiseringsplattformene og distribusjonsnettverkene godt nok til å tilpasse journalistikken til dem, fortelle de beste historiene på den riktige måten - og å forstå hvordan man graver frem den gode historien fra store mengder data. Det er en plattformspesifikk kompetanse på samme måte som gode radio-, tv- eller avisjournalister har egen kompetanse innenfor det enkelte mediets egenart.

Bransjen må bli bedre på nett

NONA ønsker ikke å stå for en polarisering mellom “digitale” og “ikke-digitale” mediefolk. Hele den norske mediebransjen trenger å bli sterkere. Vi er helt enige med Norsk Journalistlag i at det er arbeidsgivernes ansvar å sørge for at ansatte får tilbud om den kompetansen de trenger. Samtidig mener vi den enkelte medarbeider selv må ta et ansvar ved å være interessert i å tilegne seg den nødvendige kompetansen.

Debatten som har oppstått etter undersøkelsen reiser en interessant diskusjon om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for nedbemanningsprosessene som foregår i norske mediehus for tiden. Den debatten bør bransjen ta.

Som organisasjon vil vi også å bidra til at vi som bransje blir stadig bedre til å utnytte mulighetene nettet gir for journalistikken, både gjennom åpne medlemsmøter og kurs. I vår har vi for eksempel arrangert kurs i datastøttet journalistikk og presentasjon for journalister og et helt nytt kurs i datasikkerhet og digitalt kildevern. Denne uka arrangerte vi den årlige NONA-konferansen med noe av det ypperste innen digitale medier utenlands og innenlands på programmet, og til høsten skal vi arrangere både studietur til en av verdens viktigste konferanser for digitalt basert journalistikk og en dagskonferanse for datastøttet journalistikk. Begge deler gjør vi i samarbeid med andre aktører som jobber med kompetanseheving i norske medier.

NONA ønsker ikke at journalister med svak digitalkompetanse skal få sparken. Vi ønsker tvert imot at kompetansen skal styrkes, slik at så mange journalister som overhodet mulig kan ha gode arbeidsvillkår og mange spennende muligheter til å utøve håndverket sitt i årene som kommer. Vi er overbevist om at internett representerer det største potensialet for å videreutvikle faget vårt. Vi kjemper for bedre journalistikk, og gjennom dette bedre levevilkår for mediene.

(Ingeborg Volan leder Norwegian Online News Association)

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS