Thomas Spence. Foto: Kathrine Geard
Thomas Spence. Foto: Kathrine Geard

Styrestrid i Journalisten

NJ-ledelsen vil ha nestleder Thomas Spence som ny styreleder i Journalisten. Det vekker reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for Arbeidsutvalgets (AU) forslag er at nåværende styreleder Tore Tollersrud trekker seg som styreleder fra årsskiftet, fordi han skal vikariere som korrespondent i USA. Ordinær generalforsamling for Journalisten holdes i februar 2010.

Arbeidsutvalget vil at Thomas Spence velges som ny styreleder i perioden fram til da, på en ekstraordinær generalforsamling i ettermiddag, og på nytt i februar. I begrunnelsen for forslaget skriver AU: at «det er behov for sterk styring med og tett oppfølging av medlemsbladets utvikling.»

NJ-leder Elin Floberghagen utdyper.

– Det er en alvorlig økonomisk situasjon i Journalisten og også et krevende budsjett i NJ. Vi er opptatt av å sikre enn sunn og langsiktig drift i Journalisten og tror det er viktig at det nå sitter en styreleder som er tettere på NJ.

Reaksjoner

Forslaget blir ikke godt mottatt i styret. Det gjorde Tore Tollersrud gjorde klart da han torsdag orienterte NJs landsstyre om bladets budsjett og vanskelige økonomi.

– Jeg har forståelse for at NJ vil ta tak og kontrollere den økonomiske utviklingen i Journalisten. Likevel reagerer jeg og styremedlemmene på at man vil ha Thomas Spence inn som styreleder. Det er et brudd på NJs mangeårige linje om avstand mellom redaksjon og politisk ledelse. Jeg tror ikke det er et klokt valg. Det vil sette i gang en debatt om Journalistens uavhengighet, sa Tollersrud.

I styret stiller man også spørsmål ved hvorfor ingen av de nåværende styremedlemmene kan overta styreledervervet, iallfall fram til den ordinære generalforsamlingen. Alle i styret, untatt ansatterepresentanten, er uansett utnevnt av NJ.

Redaksjonsklubben

Også redaksjonsklubben i Journalisten er kritisk til forslaget, og påpeker i en uttalelse at dette strider mot endringer i forholdet mellom bladet og NJ, som ble vedtatt i 1997. De nye vedtektene ble innført etter en lang forutgående prosess, i kjølvannet av debattene rundt informasjonsvirksomhet og journalistikk.

Formålet med endringene var å synliggjøre Journalistens redaksjonelle uavhengighet i forhold til moderorganisasjonen. Istedet for å bruke AU, fikk bladet nå utnevnt et eget styre. Klubben viser også til at det var «et selvstendig poeng at styret skulle velges uavhengig av AU og landsstyret. Sentrale tillitsvalgte er derfor ikke representert i Journalistens styre».

Elin Floberghagen avviser argumentasjonen.

– Jeg mener dette ikke er i strid med 97-vedtaket i det hele tatt. Den gang gikk man bort fra AU som styre, og tok det helt ut. Nå trekker vi det noe inn ved dette forslaget. Men det skjer for å styrke Journalisten.

Redaksjonklubben er også opptatt av at forholdet til Spence som kilde blir vanskeliggjort.

– Etter vår mening vil det ikke være gunstig for Journalisten at et sentralt intervjuobjekt samtidig er styreleder for bedriften, sier nyvalgt klubbleder Martin Huseby Jensen.


Powered by Labrador CMS