Nå skal du sjekkes

NJ-medlemmene skal besvare 100 spørsmål om alt fra arbeidspress, midlertidighet, egenverdi, sjikane og trusler.

Er tempoet og leveringskravene blitt større de siste ti årene, parallelt med en økt usikkerhet for jobben din? Opplever du at kvaliteten på det du og kollegene dine produserer er lavere enn før? Ja, vil nok mange i yrket svare spontant. Nå skal Norsk Journalistlag få et mer vitenskapelig grunnlag for å utforme sin arbeidsmiljøpolitikk for de kommende årene.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal gjennomføre den første arbeidsmiljøundersøkelsen blant NJs medlemmer siden 2002. Hver enkelt av dagens om lag 7.500 yrkesaktive medlemmer vil før sommeren få tilsendt en epost med lenke til et Questback-spørreskjema. Svarene vil forhåpentligvis gi et dekkende bilde av norske journalisters arbeidsmiljø anno 2012. Det er også et mål å avdekke de største endringene i løpet av de siste ti årene.

NR og MBL sa nei

NJs opprinnelige plan var å gjennomføre en felles arbeidsmiljøundersøkelse i mediebransjen, ved at presseorganisasjonene spleiset på den samlede rammen på 800.000 kroner. Men sjefenes og utgivernes organisasjoner, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening, har valgt å ikke delta.

Derfor besluttet NJs landsstyre onsdag å øke den avsatte bevilgningen til prosjektet i 2012-budsjettet, på 350.000 kroner, til 500.000 kroner. Samtidig deles prosjektet noe opp. Landsstyret åpner opp for å videreføre arbeidet med undersøkelsen i 2013, for å hente flere målrettede analyser ut av materialet. Dette skal besluttes i forbindelse med behandlingen av NJs 2013-budsjett.

Lederen av NJs arbeidsmiljøutvalg, Finn Våga, sa i landsstyret at undersøkelse ikke blir så bred som opprinnelig ønsket, men at den likevel vil gi et bilde av helsetilstanden i 2012.

- Vi ønsker også å trekke de historiske linjene. Undersøkelsen må ha en forankring i medlemsmassen og en autoritet i forhold til andre organisasjoner, sa Våga, og la til at også frilansmedlemmene skal med.

Dette skal kartlegges

NJs arbeidsmiljøutvalg har prioritert disse hovedtemaene:

* 24/7-journalisten

* Den psykologiske arbeidskontrakten

* Omstilling/nedbemanning

* Den nye journalistrollen

AFI ser for seg et spørreskjema med i overkant av 100 spørsmål, for å kartlegge og analysere NJ-medlemmenes arbeidssituasjon. Spørsmålene vil blant annet ta for seg journalistenes opplevelse av egenverdi og yrkesstolthet, journalistisk kvalitet, egen innflytelse på arbeidet, jobbtrygghet, konsekvenser av at flere fast ansatte erstattes av midlertidige og i hvilken grad de blir utsatt for utskjelling, sjikane og trusler på jobb eller via sosiale medier.

Tvil om NTNU-samarbeid

Det er en mulighet for at NJs arbeidsmiljøundersøkelse kan bli utvidet, ved at Universitetet i Trondheim (NTNU) knytter seg opp mot den. NTNU er i ferd med å gjennomføre en egen undersøkelse av arbeidsmiljø, arbeidstid og søvn. Det var imidlertid en viss skepsis i landsstyret mot å kombinere de to prosjektene, uten at NJ får full kontroll over spørsmålsstillingene i NTNUs del. Saken avklares av arbeidsutvalget i NJ i løpet av våren.

NJ håper på noe økonomisk støtte fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM) til den delen av undersøkelsen som som er journalistspesifikk, altså ikke knyttet opp til generelle arbeidsmiljøspørsmål.

Tapte avstemningen

Arbeidsmiljøundersøkelsen var ikke noen ønskesak for NJ-ledelsen. Det var NJs landsmøte i mai 2011 som med knepent flertall, 73 mot 69 stemmer, besluttet at NJ skal gjennomføre en ny, nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse innen neste landsmøte i 2013. NJs politiske ledelse og flertallet i landsstyret, som heller ønsket å prioritere en ny undersøkelse av journalistisk kvalitet, gikk på et nederlag i avstemningen.

Arbeidsmiljøutvalget har lagt opp til en framdriftsplan hvor vesentlige deler av undersøkelsen vil kunne bli lagt fram på landsmøtet i mars 2013. Dette forutsetter at selve undersøkelsen går ut til NJs medlemmer i god tid før sommerferien.