For tillitsvalgte som må møte i konsernets lokaler i Oslo eller Trondheim, vil uttalelsen kunne ha mye å si, forklarer NJs nestleder, Dag Idar Tryggestad. Foto: Martin Huseby Jensen
For tillitsvalgte som må møte i konsernets lokaler i Oslo eller Trondheim, vil uttalelsen kunne ha mye å si, forklarer NJs nestleder, Dag Idar Tryggestad. Foto: Martin Huseby Jensen

Ny domsuttalelse tydeliggjør skillet mellom fritid og arbeid på reise

Dersom du må på reportasjereise, er reisen regnet som arbeidstid. 

Publisert Sist oppdatert

For en knapp uke siden ga EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse til Norges Høyesterett om hvor grensen går mellom fritid og arbeidstid. Det var Høyesterett som ba EFTA-domstolen om å ta stilling til om reise mellom hjemsted og et arbeidsoppdrag utenfor det vanlige arbeidstedet var å regne som arbeidstid eller fritid. 

Konklusjonen er at reisetid arbeidstaker gjennomfører for å komme seg til et oppdrag som er langt unna ordinært arbeidssted, er arbeidstid.

Her kan du lese mer om saken som startet det hele. 

Nestleder Dag Idar Tryggestad sier at det blir spennende å følge med på hvordan Høyesterett vil følge opp uttalelsen fra EFTA-domstolen. Konklusjonen i uttalelsen er at dersom du må reise et annet sted enn hvor arbeidsplassen har adresse, og kanskje allerede dagen før, er dette å anse som reisetid. Dermed også arbeidstid.

– I en tid da vi ser en sentralisering av mediebransjen, vil dette være aktuelt for veldig mange. Også for tillitsvalgte. Uttalelsen klargjør hva som er å anse som arbeidstid og fritid.

Tryggestad er ikke redd for at om Høyesterett legger EFTAs uttalelse til grunn, så vil det føre til at redaksjonene reiser mindre. Det er det sakens betydning som avgjør.

– Uttalelsen gir en viktig anerkjennelse av at våre medlemmer ikke skal bruke fritiden på å reise. Jeg tror at det mange steder ikke er aksept for den tolkningen EFTA nå har gjort. Noen steder finnes det avtaler om fast sum i reisetillegg, men ofte er det snakk om dårlige avtaler for de ansatte.

Her kan du lese advokat John Steffen Guldbrandsen i Bing Hodneland redegjørelse av hvordan uttalelsen kan påvirke. 

Hos arbeidsgiverforeningen Mediebedriftenes Landsforening tolker leder i juridisk avdeling, Pernille Børset, at uttalelsen handler om reisetid for arbeidstaker når oppmøtested er langt unna ordinært arbeidssted. 

– Om dommen i det hele tatt får noen konsekvenser for våre medlemmer, slik våre tariffavtaler er utformet, er usikkert. Vi avventer Høyesteretts behandling av saken og vil selvsagt se nøye på denne når dom foreligger.