Ny utsettelse for medieansvarsutvalget

Allerede sju måneder på overtid.

Leder Helge Olav Bergan og de ti andre utvalgsmedlemmene har igjen fått utsatt fristen med å levere sin utredning. Den opprinnelige fristen var 1. oktober 2010, som senere ble utsatt til 1. april. Kulturdepartementet har nå gitt ytterligere utsettelse av fristen for levering.

– Utvalget har fått en foreløpig utsettelse i seks uker. Det betyr at det kan bli mer utsettelse, sier kommunikassjonssjef Hanne Gjørtz i KKD.

– Praktisk arbeid

Ifølge utvalgslederen ligger det ingen dramatikk bak utsettelsen.

– Det praktiske arbeidet har tatt lenger tid enn vi ventet. Vi jobber nå med strukturen og malene for rapporten, sier Bergan.

– Vi kommer til å levere i god tid før sommeren, sier han uten å ville sette en dato for levering.

Bergan vil ikke kommentere innholdet i rapporten før den er levert.

Skiftet leder

Medieansvarsutvalget ble oppnevnt i 2009 av daværende kulturminister Trond Giske. Utvalget utreder hvem som skal ha ansvaret for ytringer i mediene, deriblant det strafferettslige redaktøransvaret.

I september 2009 trakk daværende utvalgsleder Janne Kristiansen seg fordi hun fikk jobben som PST-sjef. Først tre måneder senere fikk utvalget sin nye leder i Helge Olav Bergan.

Krever medienøytralitet

Da NJ møtte utvalget i november fremmet de synet om at reglene må være medienøytrale. Journalistlaget mener at redaktøren skal ha det rettslige ansvaret alene, også på nett.

Av hensyn til pressens troverdighet vil de at dette ansvaret også skal gjelde brukergenerert innhold. Det foreslås å bruke moderatorer, forhåndsredigering, filterprogram eller lukking av nettdebatten ved enkelte tema.

Powered by Labrador CMS