NJ-leder Elin Floberghagen Foto:Birgit Dannenberg
NJ-leder Elin Floberghagen Foto:Birgit Dannenberg

Tror det verste er over

Mistet nesten 500 fullt betalende medlemmer i fjor, men nå ser Norsk Journalistlag klare tegn til bedring.

Publisert Sist oppdatert

NJs landsstyre, som er samlet til todagers møte, ble onsdag presentert for en rekke rapporter om situasjonen i mediebransjen, både bemanningsmessig og økonomisk. Hovedinntrykket er at NJ-medlemmene nå kan føle seg tryggere.

Både NJ-leder Elin Floberghagen og generalsekretær Jahn-Arne Olsen formidlet positive utsikter for de kommende månedene.

– Mange spør seg nå om krisen er over. Vi kan iallfall slå fast at det er noen positive hovedtrekk. NJ har vært i kontakt med konsernene og de store bedriftene i bransjen. Det er få som venter nedbemanningstiltak i 2010, fortalte Floberghagen.

Venter bedre resultater

De fleste selskapene rapporterer at de budsjetterer med sunne driftsoverskudd i år, og at de venter vesentlig bedre resultater enn i 2009.

– Den massive inngangen av nye nedbemanningstiltak som NJ opplevde i 2009 har stoppet opp. Vi ser også en bedre annonseinngang i Journalisten, noe som tyder på at en del mediebedrifter begynner å ansette igjen. I sum gir dette oss en tro på at det verste er over. Men det kan fortsatt dukke opp enkelttilfeller av nedbemanning, sa Floberghagen.

NJ har erfart sviende konsekvenser av finanskrisen. Olsen redegjorde for at 486 fullt betalende NJ-medlemmer, som tilsvarer 6,2 prosent av de yrkesaktive medlemmene, skiftet status til såkalte servicemedlemmer i løpet av 2009. Dermed betaler de redusert kontingent.

Dramatisk, men …

– Det er et dramatisk tall. I alt 500–600 journaliststillinger forsvant i Norge i fjor. For NJ er det viktigst å følge med på antallet fullt betalende medlemmer, med tanke på de økonomiske konsekvensene, forklarte generalsekretæren.

Netto frafall av medlemmer i fjor endte på 188, slik at NJs offisielle medlemstall ved årsskiftet lå på 9.551.

– Antall medlemmer økte med 60 i januar i år, mens antall fullt betalende gikk ned med 60. Det er i realiteten status quo, og gir ingen grunn til stor engstelse på dette tidspunkt, sa Olsen.

NJ budsjetterte med et driftsunderskudd på 1,5 millioner kroner i 2009. Til tross for nedgangen i antall medlemmer ser det ut til at organisasjonen ender opp med et driftsoverskudd på rundt 300.000 kroner for året, opplyste generalsekretæren.

Dermed beholder NJ sin økonomiske handlefrihet, med en egenkapital på over 13 millioner kroner.

70 bedrifter nedbemannet

NJ var involvert i nedbemanningsprosesser i 70 mediebedrifter i 2009. En spørreundersøkelse som gikk til NJ-klubbene i disse bedriftene viser at 416 redaksjonelle medarbeidere ble nedbemannet i fjor. 270 av dem er NJ-medlemmer, mens resten i hovedsak er grafiske medarbeidere på desk.

– Det mest interessante med denne undersøkelsen er ikke antallet, som ikke gir et totalt bilde av hvor mange som er berørt i mediebedriftene. Det viktigste er oversikten over hvilke ordninger som er tatt i bruk i forbindelse med nedbemanningstiltakene. NJ har jobbet for midlertidige, anstendige og frivillige ordninger, og mot oppsigelser. Dette har vi lyktes med, sa NJ-lederen.

Flest ut med sluttpakker

NJs kartlegging viser at godt over halvparten, 224 av de i alt 416 nedbemannede i mediebedriftene, forsvant ut med sluttpakker. 108 ble innvilget AFP med gavepensjon, mens 41 gikk over i redusert stilling. 13 ble sagt opp, av dem 11 NJ-medlemmer. For 72 ansatte oppgis det andre ordninger.

– Bedriftene har ønsket å unngå store konflikter med ansatte, og i hovedsak valgt frivillige løsninger i form av sluttpakker, AFP og ulike permisjonsordninger. Den linjen NJ la seg på har medvirket til at vi har unngått de store konsekvensene, selv om mange har måttet gå, framholdt Floberghagen.

Økende press

NJ mottar nå flere henvendelser om arbeidstid og turnusordninger, som følge av økt press på dem som er igjen etter nedbemanningene.

Floberghagen understreket samtidig at NJ i tiden framover vil prioritere innsatsen for å sikre faste ansettelser i mediebransjen.

– Vi må ikke gli over i en situasjon med flere frilansere til erstatning for fast ansatte. Samtidig er det et voldsomt press fra arbeidsgiverne på honorarer og opphavsrett for frilansere.