BEKYMRET: Generalsekretær i NJ, Jahn-Arne Olsen, liker ikke medlemsutviklingen. Her på fjorårets NJ-landsmøte. Foto: Kathrine Geard
BEKYMRET: Generalsekretær i NJ, Jahn-Arne Olsen, liker ikke medlemsutviklingen. Her på fjorårets NJ-landsmøte. Foto: Kathrine Geard

Ti prosent færre på fem år

Norsk Journalistlag taper millioner på kraftig fall i antall yrkesaktive medlemmer.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Utviklingen i 2013 var en kilevink for oss. Nå kan vi ikke lenger bare si at vi må ha is i magen og se an utviklingen, slår NJs generalsekretær Jahn-Arne Olsen fast.

Fagorganisasjonens medlemstall er blitt kraftig redusert siden finanskrisen inntraff. I 2008 var antall NJere på full fart mot 10.000, men kulminerte på 9.739. Ved utgangen av 2013 var medlemstallet nede i 9.144 medlemmer.

Det innebærer et frafall på 595 personer, tilsvarende 6,1 prosent, siden toppen for fem år siden. Vi må tilbake til 2005 for å finne et lavere medlemstall, viser den oppdaterte statistikken fra NJ.

Urovekkende

Organisasjonen frykter at mediekonsernene er inne i nye og vedvarende kuttrunder, noe spesielt nedbemanningen i Schibsted Norge det siste året er et kraftig signal om (se tabellen til høyre).

Det som gjør situasjonen spesielt urovekkende for journalistorganisasjonen, er fallet i antall fullt betalende medlemmer. For fem år siden hadde NJ rekordhøye 7.755 yrkesaktive medlemmer. Antallet sank med hele 500 i løpet av 2009 og 2010, i kjølvannet av finanskrisen. Deretter stabiliserte medlemstallet seg, før det igjen sank kraftig i 2013. Ved siste årsskifte var tallet nede i 7.046.

Det er et fall på 9,1 prosent på fem år.

4,4 millioner i tap

De yrkesaktive journalistene utgjør NJs økonomiske fundament.

– 709 færre ordinære medlemmer betyr at NJ i gjennomsnitt får inn nær 4,4 millioner kroner mindre i året enn vi hadde fått med samme medlemstall som for fem år siden. Dette er regnet ut fra en gjennomsnittlig medlemskontingent på 6.160 kroner, sier Olsen.

Bare i løpet av fjoråret ble antall fullt betalende medlemmer redusert med 167. Nedgangen er størst i avisene og i ukepressen, mens NRK og TV 2 ansatte flere journalister i fjor.

Ikke flere ledige

Det totale medlemstallet på 9.144 ved inngangen til 2014 inkluderer 1.168 pensjonister - som er hele 372 flere enn for fem år siden - samt 471 studentmedlemmer og 459 som betaler redusert kontingent av andre årsaker.

Et positivt trekk er at antall arbeidsledige medlemmer ikke økte i 2013, men holdt seg stabilt på 110 personer. Dette kan imidlertid endre seg hvis nedbemanningen i bransjen fortsetter for fullt.

Ligger allerede bak

Olsen betegner utviklingen som urovekkende. NJ budsjetterte med et underskudd på tett oppunder tre millioner kroner i 2013, men håper at en fornuftig pengebruk har brakt resultatet noe nærmere null. I inneværende år har NJ basert seg på et gjennomsnitt på 7.050 fullt betalende medlemmer. Ved inngangen til året ligger altså antallet allerede fire medlemmer lavere enn målet.

– I 2014 må vi finne ut hvordan vi skal tilpasse oss og bringe NJs økonomi under kontroll. Ideelt sett burde NJ ha gått med minst en million kroner i overskudd, ettersom 2014 er et år uten kostbart landsmøte. 2014-budsjettet er gjort opp med et underskudd på en halv million kroner, sier Olsen.

Underskuddsgaranti

Han poengterer at det planlagte underskuddet tilsvarer den underskuddsgarantien NJ har gitt Journalisten i 2014. Journalisten gikk sist gang med overskudd i 2010. De siste årene har NJ stilt garanti for - og dekket - millionunderskudd i fagbladet. De store underskuddene skyldes i hovedsak svikt i markedet for stillingsannonser og en satsing på å finne nye inntekter gjennom tjenesten Pressekontakten.

Regnskapene for 2013 er ikke klare, men det ligger an til millionunderskudd for både NJ og Journalisten i 2013. I desember påla NJs landsstyre generalsekretæren å utarbeide en plan for hvordan organisasjonen kan takle et videre fall ned mot 6.500 fullt betalende medlemmer. Dersom konjunkturene ikke snur ser Olsen for seg at dette kan være situasjonen om tre-fire år.

– Dramatisk

– Jeg regner med å legge fram en plan i juni, med forslag til tiltak. Vi må få laget et langtidsbudsjett som tydeliggjør og kvalitetssikrer NJs økonomiske fundament i årene framover. Dersom vi faller med 500 ordinære medlemmer til, må vi dekke inn enda tre millioner kroner. Det er dramatisk nok i dag, men da blir det stordramatisk.

– Vil denne prosessen få betydning for bemanningen i NJs sekretariat?

– Målet er ikke å nedbemanne, men det kan bli en konsekvens av utviklingen.

Parallelt med økonomitilpasningen i NJ-sekretariatet pågår det en egen spareprosess i Journalisten. Journalistens styre har bedt ansvarlig redaktør og daglig leder Helge Øgrim om å legge fram en plan for å bringe budsjettet for 2015 i balanse. Dette arbeidet pågår nå i samarbeid med de ansatte. Også i Journalisten er det fare for nedbemanning. 

Ingen nød

Det er ingen direkte nød i NJ, til tross for frafallet av medlemmer. Organisasjonen har solid egenkapital og et velfylt fond for vederlagsinntekter fra Kopinor og andre kilder. Vederlagsfondet var bokført til 12,4 millioner kroner i regnskapet for første halvår 2013. Samtidig er NJs konfliktfond stort og økende. Etter første halvår i fjor var det oppe i 72,7 millioner kroner.

I desember vedtok landsstyret et 2014-budsjett med fortsatt rom for stor aktivitet – stort sett på linje med 2013.

Inntektene forventes å øke til 49,1 millioner kroner i år, mot 48,6 millioner i 2013. Kostnadene er budsjettert til 50,2 millioner, som er to millioner lavere enn i fjor.

Powered by Labrador CMS