Medieforsker Arne Krumsvik mener det er underlig om medieledere tviholder på ansiennitet som kriterium i nedbemanningsprosesser. Her under NONAs årskonferanse. Foto: Helge Øgrim
Medieforsker Arne Krumsvik mener det er underlig om medieledere tviholder på ansiennitet som kriterium i nedbemanningsprosesser. Her under NONAs årskonferanse. Foto: Helge Øgrim

Krumsvik forsvarer undersøkelse

Spurte netthoder om lav digital kompetanse bør være oppsigelsesgrunn.

 - Reaksjonene er vel preget av standardrefleks. Vi bryter jo et tabu når vi spør om noe annet enn ansiennitet kan være oppsigelsesgrunnlag, sier Arne Krumsvik.

Svarene i undersøkelsen blant medlemmene i foreningen NONA førte til flere oppslag i nettmediene. Krumsvik, som er lektor i journalistikk ved HiOA, virker ikke misfornøyd.

- Jeg har undersøkt NONA-medlemmenes vurdering av digital kompetanse i tre år, men tidligere var det knyttet til rekruttering.

 Interessevekker

Da spørreundersøkelsen først tok for seg temaet, var bakgrunnen ifølge Krumsvik at to konkrete saker trigget interessen hans. Det ene var en stillingsannonse fra NRK der de etterlyste digital kompetanse til å finne, bearbeide og publisere nyheter. Den andre var de store mediehusenes interne digitale kartlegginger.

Krumsvik viser til mediehusenes aktive nedbemanning via tidligpensjonering og sluttpakker har gått parallelt med store annonser etter netthoder. Han tror den aktuelle mediekrisen gjør det ekstra aktuelt å bringe kriteriene for nedbemanning åpent opp i dagen.

- Det var akkurat riktig tidspunkt i år.

Lederråd?

Medieforskeren mener Norsk Journalistlag med fallende medlemstall og muligheter for rekruttering blant nye medieansatte som kanskje har høyere terskel for å melde seg inn, før eller senere også blir nødt til å stille seg selv lignende spørsmål om ansienniteten.

- Ville du selv råde medieledere til primært å nedbemanne ansatte de mener har lavere digitalkompetanse enn ønskelig?

- Jeg tror ikke de trenger noe råd fra meg. Det er overraskende hvis medielederne tviholder på ansiennitet som kriterium. For dem vil ikke dette spørsmålet framstå som unaturlig i det hele tatt.

Tabu

Krumsvik mener noen av de heftigste reaksjonene har preg av et ønske om å drepe debatten. – Slik det alltid skjer når man tukler med et tabu.

Forskeren sier målsetningen hans har vært å komme dypere inn i kompetansespørsmålene. Han registrerer at mange synes ferdighetene det spørres om virker enkle, men svarer at alle unntatt én er hentet fra kartleggingene VG og NRK har gjennomført internt. Det ene er spørsmålet om å kunne bruke regneark til å analysere informasjon.

- Overraskende nok syntes ikke netthodene dette var blant det mest interessante.

 

 

 

Powered by Labrador CMS