Stein Ove Grønsund, her fra tiden da han var rektor ved Nordisk Journalistcenter i Århus, døde lørdag. Han ble 69 år gammel.
Stein Ove Grønsund, her fra tiden da han var rektor ved Nordisk Journalistcenter i Århus, døde lørdag. Han ble 69 år gammel.

Stein Ove Grønsund er død

Var sentral i etableringen av Norsk Journalistlags opphavsretts- og vederlagsordninger og i internasjonalt arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Stein Ove Grønsund døde lørdag 14. mars i Miami i Florida, der han har tilbrakt sine pensjonistdager. Han ble født i Farsund 18. januar 1946 og arbeidet som journalist i Hamar Stiftstidende (1967-72), Haugesunds Dagblad (1972) og Fredriksstad Blad (1972-78).

I 1979 ble Grønsund ansatt som fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, der han var fram til 1988.

NJ-tillitsvalgt

Grønsund hadde en lang karriere som NJ-tillitsvalgt lokalt og sentralt. Han var i perioder engasjert av NJ som faglig sekretær og satt i NJs landsstyre og arbeidsutvalg fra 1979-83.

Grønsund var sentral på NJs side da Kopinor-avtalen ble forhandlet fram tidlig på 80-tallet. Avtalen er siden blitt en gullgruve for NJ. I 1983 ble han leder for NJs opphavrettsutvalg og var styremedlem i Kopinor 1982-90.

Opphavsrett

Fordelingen av vederlag for fotokopiering mellom NJ, Norsk Redaktørforening og Norske Avisers Landsforening ble fastsatt i en voldgiftsdom i 1982. Opphavsrettsbestemmelsene ble forhandlet inn i Journalistavtalen mellom NJ og NAL i 1986. Jobben ble for NJs del i stor grad utført av generalsekretærene Trygve Moe og Leiv Robberstad, med viktige bidrag fra Grønsund som ekspert blant de tillitsvalgte.

Vederlagsmidlene sikrer NJ betydelige inntekter fra papirkopiering, digitalkopiering og kabeldistribusjon av redaksjonelt innhold. I 2014 utgjorde disse inntektene 13,4 millioner kroner, som benytts til kollektive formål somreisestipend, drift av lokallag, journalistfaglig virksomhet og støtte til Institutt for Journalistikk.

Engasjert internasjonalt

Grønsund var sterkt engasjert i NJs internasjonale arbeid, også her med opphavsrett som et viktig tema. I perioden 1988-93 var han ansvarlig for Latin-Amerika-satsingen til International Federation of Journalists, med base i Venezuela.

Tidligere generalsekretær i IFJ, Aidan White, sendte følgende kondolansemelding til NJ i helgen:

“Sorry to learn today of the death of Stein Ove in Miami. He was very much a driving force behind IFJ work with Norwegian support in Latin America and later in Africa during the 1990s.”

I årene rundt årtusenskiftet var Grønsund rektor ved Nordisk Journalistcenter i Århus.

Stein Ove Grønsund skrev flere fagbøker, blant annet “Diagnose journalist” sammen med Turid Børtnes i 1981.

 

Powered by Labrador CMS