Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret

– Journalister er lette å lede

Mener seks av ti befal og offiserer i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Forholdet mellom journalister og ledende personell i Forsvaret er preget av en fredelig stillingskrig. Offiserene har høy beredskap mot kritiske medier. Mistenksomheten mot journalistene ulmer blant dem som skal forsvare landet. Dette går fram av årets medieundersøkelse fra Nordiske Mediedager, som arrangeres i Bergen 11. til 13. mai.

Allierte eller fiender?

Journalisten.no har fått tilgang til en del av svarene i undersøkelsen, som offentliggjøres under mediedagene. “Forsvar og media – allierte eller fiender?” er gjennomført av Respons. 503 journalister, 500 befal og offiserer og 803 fra publikum har svart på spørsmålene. Alle er tilfeldig trukket ut, og utgjør et representativt utvalg av sine grupper.

62 prosent av de ledende ansatte i Forsvaret oppfatter at journalister generelt er lett å påvirke i saker de blir presentert for. Her skiller offiserene seg klart ut fra andre grupper som er stilt samme spørsmål i tilsvarende undersøkelser tidligere. 32 prosent av stortingspolitikerne, 42 prosent av informatørene og 52 prosent av advokatene har svart det samme. Politiansatte, som deltok i fjorårets medieundersøkelse, marsjerer derimot i takt med kollegene i Forsvaret i dette spørsmålet.

Stadige stridstemaer

Journalister og offiserer dukker fra tid til annen opp av skyttergravene og utveksler verbale salver. Det har allerede skjedd ved et par anledninger i år. Det første stridstemaet gjaldt mannebladet Alfa, som gjennom frilansjournalist Kjetil Stormark ønsket kommentarer fra Forsvaret om ukjente forhold rundt nedleggelsen av spesialavdeling HV016. Saken endte med en duell mellom Forsvaret og Norsk Redaktørforening.

Kort tid etter, i forbindelse med kåringen av Årets Bilde i mars, var enkelte mediefolk kritisk til at Torbjørn Kjosvold fikk tredjepris for sin bildeserie fra Afghanistan. Ikke fordi bildene var dårlige, men fordi Kjosvold var på oppdrag for Forsvarets mediesenter. Forsvaret avviste forskjellsbehandling mellom Kjosvold og andre fotografer.

Grovere skyts

I årets undersøkelse fyrer offiserene med grovere skyts mot journalistene enn det politikere, advokater og informatører har gjort tidligere. Samtidig er Forsvarets representanter generelt noe mildere stemt enn politifolk.

Svarene i 2011-undersøkelsen viser at journalister gjennomgående har langt mindre kontakt med Forsvaret enn med politiet. Nøyaktig halvparten av journalistene oppgir at de aldri er i kontakt med militære ledere, og de aller fleste av de øvrige (42 prosent) har kontakt sjeldnere enn én gang i måneden.

Nesten halvparten (45 prosent) av journalistene som fra tid til annen snakker med offiserer og befal oppgir at de har mottatt nyttige tips fra dem.

Kamphandlinger

Etter alt å dømme er likevel kontakten mellom mediefolk og ansatte i Forsvaret større nå enn for noen år siden, som følge av Norges militære engasjementer i Afghanistan og Libya. Beslutningen om å sette norske F16-fly inn i kamphandlingene i Libya ble i tatt i løpet av den perioden undersøkelsen ble gjennomført, 24. februar til 24. mars.

75 prosent av offiserene og befalet mener journalistene er mer opptatt av original vinkling enn det saken egentlig dreier seg om. Med andre ord at journalistene har bestemt seg på forhånd om hvordan de akter å presentere stoffet. Dette er på nivå med det advokater og stortingspolitikere har gitt uttrykk for tidligere, mens over 80 prosent av politifolkene i fjor svarte det samme som offiserene.

Journalisten kommer tilbake med flere resultater fra årets medieundersøkelse og kommentarer fra journalister og offiserer.

 

 

Powered by Labrador CMS