Introduksjon til PFU-analyse

Published   Updated

Velkommen til Journalisten’s PFU-analyse, en redaksjonell tjeneste utviklet i samarbeid med Gravemaskinen.no.

PFU-analyse er en kombinasjon av en søkemotor og et analyseverktøy. Den kan brukes til å søke etter PFU-kjennelser omtrent som med en vanlig søkemotor, men kjennelsene vises også før man skriver noe i søkefeltet.

Mens vanlige søkemotorer viser hvilke artikler som inneholder faktaopplysningene du leter etter, er Journalisten’s PFU-analyse laget for å finne selve faktaopplysningene. Målet er å gi svaret på det du leter etter i en rapport på en enkelt side med søkeresultater.

Ved oppstart av PFU-analyse vises en rapport med en enkel oversikt over de siste kjennelsene, og andre rapporter kan velges på arkfanene ved siden av.

Rapportenes klikkbare lenker har to forskjellige funksjoner. Lenker merket med et lite blått ikon som viser en pil er eksterne lenker til pfu.no der kjennelsen kan leses i sin helhet, mens de andre lenkene fungerer som filtreringsparametere. Bruk dem til å finne frem til relevante kjennelser.

Søkefeltet

PFU-analyse har et avansert søkefelt der tjenesten viser forskjellige søkeparametere, samt fortløpende kommer med søkeforslag, etterhvert som man skriver i søkefeltet.

Søkeforslagene som vises er gruppert. Hvilke grupper og valg som vises avhenger av hva som er skrevet i søkefeltet.

Søk

Teksten inneholder “[søkeordet]” søker på alle forekomster av søket i hele teksten til kjennelsen. Dette er standardsøket dersom man trykker enter uten å velge fra menyen som vises når man skriver i søkefeltet.

Kjennelsen inneholder “[søkeordet]” søker på alle forekomster av søkeordet i den delen av kjennelsen der utvalget forklarer hvordan de ser på saken, samt selve konklusjonen.

Nøkkelsetning inneholder “[søkeordet]” søker på alle forekomster i nøkkelsetningene som PFU-analysen har identifisert som sannsynlig forklaring på hvorfor utvalget kommer til sin konklusjon.

Redaksjonsnavn inneholder “[søkeordet”] søker på alle forekomster av et redaksjonsnavn. Dette vil vise alle kjennelser der en innklaget redaksjon er felt eller frikjent.

Redaksjon

Redaksjon viser navn på redaksjoner som er innklagd til PFU. Velg et av navnene som dukker opp for å filtrere søkeresultatene til kun å vise kjennelser der den redaksjonen er innklagd.

Disse redaksjonsnavnene hentes direkte ut fra kjennelsene, og skrives slik utvalget har presentert dem. Dermed kan det forekomme at samme redaksjon er skrevet på forskjellige måter i forskjellige kjennelser, og at filtreringen fungerer slik at kun den som er valgt vises.

Dette betyr f.eks. at dersom man velger “journalisten” fra søkemenyen, så vises ikke kjennelsene der “journalisten.no”, “journalisten og journalisten.no” eller “journalisten (trykte utgaver og nettsider)”. Dersom det er ønskelig å vise alle kjennelser for “journalisten” er det derfor bedre å filtrere ved hjelp av “Redaksjonsnavn inneholder…” under Søk-gruppen på søkemenyen.

Søkemenyen viser inntil fire alternative redaksjonsnavn av gangen. Skriv inn flere bokstaver i søkefeltet dersom ikke ønsket redaksjon vises i søkemenyen.

Klager

Klager viser navnet på den som har klaget inn en redaksjon.

Merk at dette er individuelle navn slik de er beskrevet i hver kjennelse, samt at de i mange tilfeller er tilført en beskrivelse. På samme måte som med redaksjonsnavn, er navn på klager eksplisit spesifisert. Det betyr at en filtrering på klagernavn kun viser kjennelser med nøyaktig samme navn på klager.

Bruk søk på “Teksten inneholder…” i steden dersom det er ønskelig å finne alle kjennelser der klagerens navn dukker opp.

Jurymedlem

Jurymedlem er et filtreringsparameter som viser kun kjennelser der vedkommende har deltatt som jurymedlem.

Merk at juryleder også vises i rapporten Saksbehandling, og at en juryleder alltid også er jurymedlem.

Kjennelse

Kjennelse viser de to mest brukte konklusjonene: “brudd på god presseskikk” og “ikke brudd på god presseskikk”. De vises bestandig i søkemenyen, og kan velges for å filtrere søkeresultatene til rapportene.

Merk at PFU-analyse skiller mellom alle konklusjoner som utvalget har skrevet. Det innebærer at det også skilles mellom konklusjoner skrevet på bokmål og nynorsk, samt der PFU har kommet med ytterligere spesifisering i selve kjennelsen.

Rapporter

Kjennelser er ment som en oversikt med basisinformasjon for hver av kjennelsene. Hvis man ikke har søkt på noe som helst vises de siste, og hvis man har søkt vises en filtrert liste.

Kontekstsøk er den ene av to søkerapporter. Den viser alle tekstfragmenter der søkeordet står i teksten. Denne rapporten viser imidlertid kun ord som man søker etter i teksten, og ikke ord som f.eks. Dagbladet hvis man har søkt på alle artikler som er publisert av Dagbladet.

Setningssøk ligner på fragmentsøk, men viser hele setninger der søkeordet dukker opp.

Nøkkelsetninger er kanskje vår mest nyskapende funksjon. Gravemaskinen identifiserer nøkkelsetninger som ligger til grunn for kjennelsen slik at man ikke trenger å lese hele teksten. Her vises kun VVP-punkt, kjennelse og disse nøkkelsetningene. Hensikten med denne rapporten er å gi redaksjoner et verktøy for raskt å kunne vurdere en sak opp mot punkter i VVP der de er i tvil når den redaksjonelle beslutningen skal tas.

Saksbehandling er en enkel form for analyse av kjennelsene der vi viser hvor lang saksbehandlingen har tatt, hvor lang teksten er, hvor byråkratisk språkbruken er (LIKS) og hvem som ledet utvalget. Denne er nok ikke så viktig for journalister eller kilder som vurderer å klage til PFU, men vi har tatt den med likevel.

Konklusjoner er en sortert oversikt over de mest brukte konklusjonene fordelt på år eller måned. I utgangspunktet vises alle, men de kan filtreres gjennom søkeboksen.

Redaksjoner er en sortert oversikt over hvem som er innklaget. Kombinert med søkefilter kan man finne frem til hvor ofte de er innklaget, hvor ofte de er felt og hvor ofte de er innklaget i forbindelse med forskjellige temaer.

Klagere er en sortert oversikt over hvilke klagetyper som oftest klager på pressens behandling. Vi kan legge inn individuelle navn på samme måte, men i en sortert oversiktsliste fant vi det mest hensiktsmessig å gruppere klagerne.

Sjangre er en sortert oversikt over hva slags type journalistikk som oftest klages inn for PFU.

Kategorier er en sortert oversikt over hvilke nyhetskategorier som oftest behandles i PFU.

Om PFU-analyse

Journalistens PFU-analyse er laget med Gravemaskinen.no, en redaksjonell søkemotor og analysetjeneste utviklet for å fremme datastøttet gravejournalistikk. Tjenesten er spesifikt rettet mot PFU-kjennelser, og alt innhold er hentet fra pfu.no.

Målet med tjenesten er å bidra til bedre journalistikk gjennom økt forståelse av Vær Varsom-plakaten og PFU’s håndhevelse av denne gjennom sine kjennelser.

PFU-analyse oppdateres automatisk med nytt innhold etterhvert som nye kjennelser publiseres, og vil bli fortløpende oppdatert med ny funksjonalitet tilpasset brukernes ønsker og behov.

Ta gjerne direkte kontakt med Anders Brenna, daglig leder i Gravemaskinen AS, på [email protected] eller 900 77 860 dersom du har spørsmål eller innspill om/til PFU-analyse.