Fra nettsiden til Nordiske Mediedager.
Fra nettsiden til Nordiske Mediedager.

Tror journalistikken svekkes

Journalistene tror ikke på ledelsen når de sier at kuttene ikke svekker kvaliteten på produktet.

Publisert Sist oppdatert

Finanskrisen har ført til kutt i mediebransjen. Det vil svekke kvaliteten på det journalistiske innholdet i stor grad, mener journalistene selv og får støtte fra stortingspolitikerne i en undersøkelse Respons har gjennomført for Nordiske Mediedager (NMD).

Tall

Respons har intervjuet 500 journalister, 113 stortingspolitikere, 400 lokalpolitikere og 800 representanter fra publikum.

Alle har de fått samme spørsmål som bunner i finanskrisen og kuttene i mediebransjen: I hvilken grad frykter du at dette kan gi dårligere kvalitet på innholdet i det som formidles?

Kanskje ikke overraskende at det er journalistene som frykter mest for kvaliteten. 92 prosent av de spurte journalistene frykter at kvaliteten blir svekket i stor eller noen grad. Bare 2 prosent mener den ikke blir svekket i det hele tatt.

Blant politikerne på Løvebakken deles frykten for svekket kvalitet av 72 prosent. Lokalpolitikerne frykter ikke like sterkt for kvaliteten, 63 prosent av de spurte tror kuttene kan medføre en svekket kvalitet.

Publikum er de som frykter for kvaliteten aller minst. I alt 58 prosent frykter at kuttene vil medføre et svekket produkt i stor eller noen grad.

Forskjeller

I motsatt ende er de som tror at kvaliteten ikke svekkes overhodet. Som nevnt er det kun 2 prosent av journalistene som tror på denne tesen. Mens de øvrige tre gruppene er nærmest like.

Blant både publikum og lokalpolitikerne mener 11 prosent at kvaliteten ikke svekkes i det hele tatt. 12 prosent av stortingspolitikerne mener det samme.

Innhold

Journalistene ble også spurt om på hvilke områder de tror kvaliteten kan bli svekket. 62 prosent av de 500 spurte svarer det gjelder journalistikken generelt.

Mer enn halvparten mener researcharbeidet vil bli svekket. Nesten annenhver tror arbeidet med kildesjekk blir svekket, mens en av tre tror det går ut over forberedelsene til intervjuer.

En av ti tror ikke kuttene fører til svekking av kvaliteten

Powered by Labrador CMS